Er du i tvivl om, hvordan du kommer i gang eller videre med den grønne omstilling? De Grønne Erhvervsguider hjælper dig videre.

Sparring og matchmaking

CO2-regnskaber, cirkulær økonomi, ny lovgivning, cirkulære forretningsmodeller m.m. er områder, som kan være udfordrende for virksomheder, når de skal videre med den grønne omstilling.

De grønne erhvervsguider tilbyder din virksomhed uvildig, gratis og personlig sparring. Vi har også et stort netværk, som du kan trække på. Vi tilbyder bl.a. hjælp med:

  • Inspiration til energi- og klimatiltag og affaldsminimering
  • Sparring til støttemuligheder og finansieringsmuligheder af dine grønne tiltag gennem puljer og støtteordninger
  • Matchmaking til uddannelsesinstitutioner, virksomheder, klynger og Erhvervshus Sydjylland
  • Events inden for energi- og klimatiltag og affaldsminimering
  • Tilbud om et formelt samarbejde med Vejle Kommune i form af et partnerskab

Partnerskab med Vejle Kommune

De Grønne Erhvervsguider knytter bånd mellem virksomheder og Vejle Kommune med en partnerskabsmodel, hvor Vejle Erhverv tilbyder virksomheden viden og erhvervsservice, der fremmer den enkelte virksomheds grønne omstilling.

Virksomheden bidrager til gengæld med aktiviteter, der øger energieffektiviteten og reducerer affaldsmængderne i og uden for virksomhedens værdikæde. Formålet er at reducere virksomhedens klimaaftryk og forbedre virksomhedens resultater på bæredygtighed. Den fælles indsats skal bidrage til, at klimamålene nås.

Sidst opdateret: