Her finder du EAN-numre pr. 5. maj 2021.


Børne- og Ungeforvaltningen

5798006367139 - Børne- og Ungecentret Vejle Fjord - Projektafdelingen
5798006361908 - Børnehaven Hans og Grete - (Østbyens Børnehave)
5798006366408 - Familie forebyggelse familieplejen - Administration
5798006366385 - Familie forebyggelse familiestaben - Administration
5798006366392 - Familie forebyggelse handicap - Administration
5798006366651 - Familieafdelingen Tværfaglig -Koord - 5798006366651
5798006366675 - KMD B&V, Familieafdelingen
5798006363865 - Kommunale læger - Tværsafdelingen
5798006365043 - Plan-B Skolen
5798006366354 - SFO Bredsten-Gadbjerg Skole
5798006354665 - Ungdomsskolen Jelling

B&U Staben

5798006363841 - B & U, Sekretariatet
5798006364213 - Børn og Unge Økonomi, Mellemkomm. - betalinger
5798006365937 - Børn og Unge, Personale
5798006363766 - Børn og Unge, Økonomi
5798006363254 - Dagtilbud - Byggeri - Børn og Ungeafd
5798006366668 - KMD B&V, mellemkom. B&U
5798006363230 - Skoleafd. Byggeri/Skoler

Dagtilbud

5798006430659 - Børnehuset Blæksprutten
5798006367061 - Spilloppen. Vandel
5798006367153 - Tirsbækgård
5798006361885 - Trekløveren
5798006361946 - Børnegården Uhrhøj
5798006365067 - Børnehuset Gaia
5798006362066 - Børnehuset Mælkevejen & Helgesvej
5798006362073 - Børnehuset ved Banen
5798006361762 - Grejsdalens Børnehus - Firkløveren
5798006362028 - Kernehuset
5798006361953 - Kirkebakken, integreret daginst.
5798006362059 - Mælkebøtten
5798006364046 - Paddehatten Grejs
5798006362080 - Skibet Børnehus
5798006319435 - Skovkanten - Børnehave Nørup
5790000407514 - Solsikken, Egtved
5798006362103 - Storkereden
5798006364879 - Trip Trap Træsko
5798006362110 - Troldebakken
5790000376995 - Troldebo
5798006319459 - Ødsted Børnehave
5798006365036 - Bredballegård/Skovgården - Skelvangen 52, 7120 Vejle Øst/
5798006361670 - Vuggestuen Regnbuen - Valmuen
5798006319466 - Ågård Børnehave
5798006361649 - Børnehuset Bullerbo
5798006366927 - De Tre Sociale Klubber Vejle - Club Midt, Solsikken & Nørremarken
5798006362004 - Galaksen
5798006361984 - Grønnedalen & Solsikkegård
5798006364107 - Solen, Specialbørnehave
5798006361939 - Asebo
5798006343829 - Børnegården Søndervang
5798006361779 - Gadkjærgaard Børnehave
5798006355044 - Grangaard
5798006361991 - Havnely
5798006343881 - Kildedalen
5798006430611 - Krystallen
5798006364824 - Lilholtgård
5798006355129 - Mariehønen/Jelling Børnegård
5798006344123 - Søndermarkens Børnehave
5798006362011 - Valhalla
5798006430598 - Borggården
5798006344024 - Kolbøtten
5798006430550 - Vildanden
5798006343867 - Karla Grøn
5798006344109 - Stjerneskuddet, Givskud
5798006355105 - Kollerup Børnehus
5798006430697 - Krogården
5798006430574 - Oasen - Børnehave
5798006430635 - Sneglehuset, Skærup
5798006361847 - VindMøllen
5798006361656 - Bøgen
5798006364015 - Dagplejen, Distrikt Midt
5798006364022 - Dagplejen, Distrikt Nord
5798006364039 - Dagplejen, Distrikt øst
5798006361595 - Dagplejen, Fælles

Administration og pladsanvisning - Dagtilbud - administrationsafdeling Vejle

5798006361588 - Dagtilbud, Helle Nørgaard
5798006363780 - Dagtilbud, Helle Nørgaard
5798006363803 - Dagtilbud, Kim Laursen
5798006363292 - Dagtilbud, mellemkomm.betalinger - Lars Poulsen
5798006363797 - Dagtilbud, Sekretariatet - v/Helle Nørgaard

Dagtilbud - Faglige områdeledere

5798006367108 - Natur og teknikerteamet
5798006362622 - Risikostyring

Familie & Forebyggelse

5798006362783 - Familieafdelingen, forebyggelse - - foranstaltninger
5798006364541 - Familieafdelingen, forebyggelse - - handicap, Ergoterapeuter, børn
5798006364534 - Familieafdelingen, forebyggelse - - handicap, Merudgifter til børn
5798006363834 - Familierådgivningen - Administration

Bifrost

5798006364060 - Bifrost, Bygden
5798006364077 - Bifrost, Familiekontoret
5798006364671 - Bifrost, Kilden - Vejle Kommune

Børne- og Familiecentret

5798006363827 - Børne & familiecentret - Administration

Børne- og Ungdomspensionen Brummersvej

5798006364053 - Brummersvej, Børne- og Ungd.pension

Børne og Unge Center Vejle Fjord

5798006364114 - Børne- og Ungecentret Vejle Fjord - Administrationen
5798006366767 - Børne- og Ungecentret Vejle Fjord - Kærnehuset
5798006364121 - Børne- og Ungecentret Vejle Fjord - Køkken
5798006366781 - Børne- og Ungecentret Vejle Fjord - Perlen - Store gruppe
5798006366798 - Børne- og Ungecentret Vejle Fjord - Samværshuset
5798006366804 - Børne- og Ungecentret Vejle Fjord - Solvejskolen
5798006366774 - Børne- og Ungecentret Vejle Fjord - Stjernen
5798006366866 - Børne- og Ungecentret Vejle Fjord - Udsigten

Familieplejen

5798006363810 - Familieplejen forebyggelse - - konto 5 udgifter

Sundhedsplejen

5798006363858 - Sundhedsplejen - Administration

Tværfagligt Center for Børn & Unge

5798006361540 - Tværfagligt Center for Børn og Unge

Ungecenter Fårupgaard

5798006364084 - Fårupgård Ungecenter

Tværsafdelingen

5798006367160 - Bifrost, Administrationen
5798006367177 - Bifrost, Gården
5798006367184 - Bifrost, Pavillionen
5798006367009 - Børne- og Ungecentret Vejle Fjord - Ambulante opgaver
5798006367078 - Børne- og Ungecentret Vejle Fjord - Perlen - Lille afdeling
5798006367207 - Børne- og Ungecentret Vejle Fjord - Projekt Efterværn
5798006367085 - Børne- og Ungecentret Vejle Fjord - Satelitten
5798006367122 - Børne- og Ungecentret Vejle Fjord - Tirsbjergvej
5798006363285 - Gadkjærgaard, Kursuscenter

Uddannelse & Læring

5798006363773 - Børn og Unge, Projektafdelingen
5798006367030 - SFO-Mellemkommunale Betalinger - B&U
5798006364442 - Skoleafd. Befordring

Folkeskoler

5798006354504 - Bredagerskolen - Kontoret
5798006355143 - Jelling Fritidscenter
5790000376988 - Bredsten-Gadbjerg Skole
5790000396160 - Egtved Skole
5798006430765 - Englystskolen
5798006430789 - SFO Engblomsten
5790000396153 - Firehøjeskolen
5798006343409 - Firkløverskolen Give
5798006343645 - SFO Firkløverskolen Give
5798006430826 - Fælleshåbskolen
5798006430840 - SFO Gauerslund
5798006361427 - Grejsdalens Skole
5798006430888 - Gårslev Skole
5798006430901 - SFO1 Svalebo - Gårslev
5798006361434 - Hældagerskolen
5798006361441 - Højen Skole
5798006361458 - Kirkebakkeskolen
5798006354603 - Kollerup Skole - Kontoret
5798006361755 - Engum Børnehave
5798006361410 - Engum Skole
5798006361472 - Mølholm Skole
5798006363377 - SFO Mølholm Skole
5798006361489 - NOVAskolen
5798006361496 - Petersmindeskolen
5798006361502 - Skibet Skole
5798006364138 - Skovagerskolen
5798006430963 - SFO Smidstrup
5798006430949 - Smidstrup Skole
5798006361526 - Søndermarksskolen
5798006343799 - Aftenklubben
5798006343720 - SFO1 Thyregod Skole
5798006343782 - SFO2 Thyregod Skole
5798006343447 - Thyregod Skole
5798006361380 - UngdomsCenter Vejle 10.klasse
5798006361403 - Vejle Midtbyskolen
5798006363353 - SFO Vinding Skole
5798006361519 - Vinding Skole
5790000376957 - Ødsted Skole - Kontoret
5798006319152 - Ødsted Skole - Pedel
5798006319145 - Ødsted Skole - Pæd. Service
5798006343461 - Øster Nykirke Skole
5798006343683 - Øster Nykirke Skole
5790000376452 - Øster Starup Skole

Institutioner og Pædagogik & Læring

5798006364428 - Skoleafd. 2-sprogede
5798006365142 - Skoleafd. adm.Projekt
5798006364435 - Skoleafd. IT
5798006361342 - Skoleafd. Økonomi og Adm.
5798006361533 - Specialundervisningscentret

PLC - Uddannelse & Læring

5798006361359 - PLC-Uddannelse & Læring

Institutioner

5798006364091 - CSV - Center f. specialundervisn.f.voksne
5798006361366 - Sprogcenter Vejle
5798006363872 - SSP - Tværsafdelingen
5798006430451 - Ungdomsskolen, Børkop
5798006319176 - Ungdomsskolen, Egtved
5798006343485 - Ungdomsskolen, Give
5798006361557 - Ungdomsskolen, Vejle

Ungdommens Uddannelsesvejledning

5798006361564 - Ungdommens Udd.vejledning

Videnscenter for Integration

5798006361335 - Videnscenter for Integration

Sidst opdateret: