Her finder du EAN-numre pr. 21. marts 2022.

Du kan også vælge at se listen som pdf.

 

Økonomi- & Arbejdsmarkedsforvaltningen - Arbejdsmarkedsområdet

5798006363667 - 6 uger Selvvalgt uddannelse - forsikrede ledige

5798006363728 - Beskæftigelse ved sygemelding

5798006363681 - Bonusafregning fra anden aktør

5798006364503 - Borgerservice 1

5798006363889 - Borgerservicecenter Vejle

5798006366378 - CSR Mentorer

5798006363636 - Jobcentret - Adm./personale kto.06

5798006363650 - Jobcentret, Indkøb

5798006363742 - Jobcentret, Jobklare og Virksom- - hedsservice

5798006363735 - Jobcentret, Kontanthjælp match 4-5

5798006362721 - Jobcentret, lægeregninger - psykolog og fysioterapi

5798006363629 - Jobcentret, Mellemkommunal/ - Interne regninger

5798006364596 - Jobcentret, Mentorer med henbl. på - fastholdelse

5798006363704 - Jobcentret, ungeindsats og re- - valideringsydelse

5798006364916 - Projekter

5798006363674 - Tøjsorteringsprojektet

Økonomi- & Arbejdsmarkedsforvaltningen - Arbejdsmarkedsområdet - Center for Job & Erhverv

5798006363711 - Kompetencecenter Vejle

Økonomi- & Arbejdsmarkedsforvaltningen - Arbejdsmarkedsområdet - Center for Support & Ydelse

5798006364473 - Jobcentret, Tolkeregninger

5798006362837 - Jobcentret,Integration og ledigheds - ydelse

5798006367238 - KY Enkelt- og Andre ydelser

5798006364510 - Ydelse - Ledige

5798006366262 - Ydelseskontoret

Økonomi- & Arbejdsmarkedsforvaltningen - Arbejdsmarkedsområdet - Center for Unge & Udvikling

5798006364480 - Jobcentret, Hælpemiddelkonsulent

Økonomi- & Arbejdsmarkedsforvaltningen - Digitalisering & IT - Digitalisering & Data

5798006366330 - Central Rengøringsenhed

Økonomi- & Arbejdsmarkedsforvaltningen - Digitalisering & IT - IT

5798006362646 - IT-afdelingen

Økonomi- & Arbejdsmarkedsforvaltningen - Staben - Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

5798006362608 - Økonomi

Økonomi- & Arbejdsmarkedsforvaltningen - Strategi & Udbud - Udbud & Jura

5798006367092 - Udbud

Økonomi- & Arbejdsmarkedsforvaltningen - Økonomi & Controlling

5798006367023 - Vejle Kommunes Feriefond

Økonomi- & Arbejdsmarkedsforvaltningen - Økonomi & Controlling - Budget

5798006366835 - Økonomistyring

Økonomi- & Arbejdsmarkedsforvaltningen - Økonomi & Controlling - Regnskabsservice

5798006362639 - Regnskab

Økonomi- & Arbejdsmarkedsforvaltningen - Økonomi & Controlling - Regnskabsservice - Opkrævning

5798006362615 - Opkrævning

Sidst opdateret: