Her finder du EAN-numre pr. 5. april 2021.

Arbejdsmarkedsområdet

5798006363667 - 6 uger Selvvalgt uddannelse - forsikrede ledige
5798006344345 - Bankgården Give
5798006363728 - Beskæftigelse ved sygemelding
5798006364503 - Borgerservice 1
5798006363889 - Borgerservicecenter Vejle
5798006366378 - CSR Mentorer
5798006363636 - Jobcentret - Adm./personale kto.06
5798006363650 - Jobcentret, Indkøb
5798006363742 - Jobcentret, Jobklare og Virksom- - hedsservice
5798006363735 - Jobcentret, Kontanthjælp match 4-5
5798006362721 - Jobcentret, lægeregninger - psykolog og fysioterapi
5798006363629 - Jobcentret, Mellemkommunal/ - Interne regninger
5798006364596 - Jobcentret, Mentorer med henbl. på - fastholdelse
5798006363704 - Jobcentret, ungeindsats og re- - valideringsydelse
5798006364916 - Projekter
5798006363674 - Tøjsorteringsprojektet

Job & Integration

5798006364473 - Jobcentret, Tolkeregninger
5798006362837 - Jobcentret,Integration og ledigheds - ydelse
5798006364510 - Ydelse - Ledige
5798006366262 - Ydelseskontoret

Job & Sundhed

5798006364480 - Jobcentret, Hælpemiddelkonsulent

Job & Uddannelse

5798006363711 - Kompetencecenter Vejle

Digitalisering & IT - Digitalisering & Data

5798006366330 - Central Rengøringsenhed
5798006362646 - IT-afdelingen

Staben - Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

5798006362608 - Økonomi

Strategi & Udbud

5798006367092 - Udbud
5798006362622 - Risikostyring

Økonomi & Controlling

5798006366835 - Budget og Finans
5798006362639 - Regnskabsafdelingen
5798006362615 - Opkrævningsafdelingen
5798006361311 - Uanbringelige fakturaer
5798006364299 - Netværkslokomotivet

Sidst opdateret: