Her finder du EAN-numre pr. 21. marts 2022.

Du kan også vælge at se listen som pdf.

 

Velfærdsforvaltningen

5798006432080 - "Nye danskere"

5798006367290 - Center for Udvikling og Peer-støtte

5798006319305 - Egtved Industri

5798006367245 - KY APØ

5798006365944 - Social- og Psykiatriafd. Drift

Velfærdsforvaltningen - Foreningernes Hus Vejle

5798006366842 - Foreningernes Hus

Velfærdsforvaltningen - Handicap - Drift

5798006365371 - Handicapafdelingen Drift

Velfærdsforvaltningen - Handicap - Drift - Bofællesskabet Postens Vej

5798006364794 - Bofællesskabet Postens Vej

Velfærdsforvaltningen - Handicap - Drift - Bo-Vejle

5798006363575 - Bo-Vejle

5798006343126 - Bo-Vejle Bakken

5798006363582 - Bo-Vejle Sønderbo

5798006343140 - Dalen

5798006343188 - Skrænten

5798006343201 - Solsikken og Højbo

Velfærdsforvaltningen - Handicap - Drift - Karriereværkstedet

5798006363544 - Karriereværkstedet Ellehammersvej

Velfærdsforvaltningen - Handicap - Drift - Karriereværkstedet - Karriereværkstedet - Aktivitet og læring

5798006367115 - Karriereværkstedet Café Pap

Velfærdsforvaltningen - Handicap - Drift - Karriereværkstedet - Karriereværkstedet - Cafébutikken og

Produktion

5798006363490 - Karriereværkstedet Cafébutikken

5798006366996 - Karriereværkstedet Hjulmagervej

Velfærdsforvaltningen - Handicap - Drift - Karriereværkstedet - Karriereværkstedet - Gården og Aktivitet

5798006364169 - Karriereværkstedet Gården

Velfærdsforvaltningen - Handicap - Drift - Karriereværkstedet - Karriereværkstedet - Gården og Aktivitet -

Karriereværkstedet - Aktivitet læring og produktion

5798006363568 - Karriereværkstedet Torvegade

Velfærdsforvaltningen - Handicap - Drift - Karriereværkstedet - Karriereværkstedet - Servicegruppen

5798006366965 - Servicegr.Brejning-Brian Holm

5798006366989 - Servicegr.Brejning-Nicolai Rosquist

5798006366972 - Servicegr.Brejning-Sergei Sokolov

5798006366958 - Servicegr.Brejning-Sten B. Pedersen

5798006366941 - Servicegruppen - Anders Cordius

5798006364978 - Servicegruppen Brejning - Jens Vedel

Velfærdsforvaltningen - Handicap - Drift - Karriereværkstedet - Læringscenter Brejning

5798006366163 - LæringsCenter Brejning

Velfærdsforvaltningen - Handicap - Drift - Spurvetoften

5798006364657 - Spurvetoften Udviklingscentret

Velfærdsforvaltningen - Handicap - Drift - Udviklingscentret De 2 Gårde - Administrationen

5798006366422 - De 2 Gårde, Hus A, Fuglekær

5798006366460 - De 2 Gårde, Pedel, Fuglekær

5798006364718 - De 2 Gårde, Administrationen - Hovednummer Rønnevang

5798006364930 - De 2 Gårde, Administrativt - hovednummer Fuglekær

5798006366439 - DE 2 Gårde, Hus B, Fuglekær

5798006364992 - De 2 Gårde, Hørgyden

5798006364732 - Møllegården Hus C

5798006364770 - Møllegården Rønnevang 3

5798006364787 - Møllegården Rønnevang 5

Velfærdsforvaltningen - Handicap - Drift - Udviklingscentret De 2 Gårde - Administrationen - De 2 Gårde -

Aktivitets- og Beskæftigelsestilbud

5798006364985 - De 2 Gårde, Beskæftigelse

Velfærdsforvaltningen - Handicap - Drift - Udviklingscentret Skansebakken

5798006364695 - Skansebakken Udviklingscentret

Velfærdsforvaltningen - Hjælpemiddeldepotet

5798006364565 - Hjælpemiddeldepotet, Drift - Seniorrådgivning og Visitation

Velfærdsforvaltningen - Myndighedsafdelingen

5798006366002 - Myndighedsafdelingen - boligplacering, repatriering

5798006362806 - Socpæd. Sundhedsfaglig Team - Mellemkomm. Myndighedsafd.

Velfærdsforvaltningen - Myndighedsafdelingen - Myndighedsafd. - Handicap og Socialpsykiatri

5798006362684 - §109, §110 - Myndighedsafdelingen

5798006364190 - CSR Plejeorlov

5798006362950 - Myndighedsafdelingen

5798006367320 - Myndighedsafdelingen - Fuldautomatisk Bogføring

5798006363445 - Soc.pæd. Team,Private tilbud - Myndighedsafdelingen

5798006362998 - Socialpsyk. Team, Botilbud og - beskæftigelse, Myndighedsafd.

Velfærdsforvaltningen - Myndighedsafdelingen - Myndighedsafdelingen - Hjælpemiddelteam

5798006364329 - Dennis Jensen, Hjælpemidler - Myndighedsafdelingen

5798006364466 - Hjælpemiddeldepotet - Seniorrådgivning og Visitation

5798006366194 - Jasmina Becirovoc - Myndighedsafdelingen

5798006364398 - Katrine Madsen, Hjælpemidler - Myndighedsafdelingen

5798006364381 - Lene Christensen - Myndighedsafdelingen

5798006364343 - Ljiljana Mrak, Hjælpemidler - Myndighedsafdelingen

5798006364367 - Lotte Schmidt, Hjælpemidler - Myndighedsafdelingen

5798006364336 - Mona Matzen, Hjælpemidler - Myndighedsafdelingen

5798006364374 - Syns- & Teknologihjælpemidler - Myndighedsafdelingen

Velfærdsforvaltningen - Myndighedsafdelingen - Myndighedsafdelingen - Sundhedsfaglig Team

5798006364152 - BPA - Myndighedsafdelingen

Velfærdsforvaltningen - Plejecenter Solgaven

5798006364145 - Plejehjemmet Solgaven

Velfærdsforvaltningen - Senior - Distrikter

5798006365500 - Bakkeager, Vicevært - Senior

5798006366569 - Bolig- og ejd.service, Kløverhaven - erik S. Nielsen

5798006366743 - Bolig- og ejd.service, område øst - Verner Buhl

5798006366521 - Boligadm. Bakkegården, vicevært - Senior

5798006366491 - Boligadm. Holmegärden, vicevært - Pedel Jan Nielsen

5798006366118 - Demensenheden - Senior - Anna Marie Andersen

5798006367191 - Demenssikring af plejecentre - Velfærdsstabem

5798006367306 - Kompetencecenter Velfærd

5798006365524 - Plejecenter Kløverhaven, Teknisk - John Rasmussen

5798006367054 - Plejecenter Kong Gauers Gård

5798006366736 - Plejecenter Stensvang- Aflastning- - Demens

5798006367313 - Senior - Faste teams i hjemmeplejen

5798006362875 - Senior og Sundhed. Mellemkommunal

5798006362899 - Senior Velfærdsstaben

5798006367016 - Velfærdsteknologi - Velfærd Staben

5798006363698 - Visitations- og afklaringsenhed

Velfærdsforvaltningen - Senior - Distrikter - Distrikter - Distrikter Fælles

5798006365982 - Distrikt Fælles Nat-

Velfærdsforvaltningen - Senior - Distrikter - Distrikter - ND1 Nørremarken - Jelling

5798006365562 - N Distrikt 1 Nørremarken/Jelling - - Senior - ND1

Velfærdsforvaltningen - Senior - Distrikter - Distrikter - ND2 Vejle

5798006365708 - N Distrikt 2 - Vejle

Velfærdsforvaltningen - Senior - Distrikter - Distrikter - ND3 Give

5798006362929 - Fællesudgifter og indtægter - - Distrikter

5798006365715 - N Distrikt 3 Give

Velfærdsforvaltningen - Senior - Distrikter - Distrikter - ND3 Give - Team Sygeplejen

5798006366903 - Udekørende akutsygeplejesker

Velfærdsforvaltningen - Senior - Distrikter - Distrikter - Praktisk Bistand og Fælles nat - ND5 Praktisk Bistand

5798006366026 - Distrikt 5 Praktisk Bistand

Velfærdsforvaltningen - Senior - Distrikter - Distrikter - VD2

5798006365357 - N Distrikt 2 - Vestbyen

Velfærdsforvaltningen - Senior - Distrikter - Distrikter - VD4 Egtved

5798006365227 - V Distrikt 4 - Egtved

Velfærdsforvaltningen - Senior - Distrikter - Distrikter - VD5 Bredsten

5798006365692 - V Distrikt 5 - Bredsten

Velfærdsforvaltningen - Senior - Distrikter - Distrikter - ØD2 Børkop-Brejning

5798006365258 - Ø Distrikt 2- Børkop/Brejning

Velfærdsforvaltningen - Senior - Distrikter - Distrikter - ØD3 Bredballe-Engum

5798006367047 - Bakkeager, Biler - Senior

5798006366934 - Sygeplejeklinik - Senior

5798006365555 - Ø Distrikt 3 Bredball /Engum

Velfærdsforvaltningen - Senior - Distrikter - Distrikter - ØD4 Vinding-Mølholm

5798006365241 - Ø Distrikt 4 Mølholm/Vinding

Velfærdsforvaltningen - Senior - Distrikter - Område Øst

5798006362905 - Udvikling og administration - Fælles

Velfærdsforvaltningen - Senior - Plejecentre og Demensenheden - Demensenheden og Delcentrene -

Delcentrene - Plejecenter Atriumhaven

5798006365203 - Atriumhaven + Hus A - Senior Service Område Øst

5798006365609 - Atriumhaven + Hus B - Senior Service Område Øst

5798006365616 - Atriumhaven + Hus C - Senior Service Område Øst

5798006365623 - Atriumhaven + Hus D - Senior Service Område Øst

5798006365630 - Atriumhaven + Hus E - Senior Service Område Øst

 

Velfærdsforvaltningen - Senior - Plejecentre og Demensenheden - Demensenheden og Delcentrene -

Delcentrene - Plejecenter Smidstrupparken og Åbent Dagcenter Englystparken - Plejecenter Smidstrupparken

5798006365180 - Smidstrupparken, vicevært - Senior

Velfærdsforvaltningen - Senior - Plejecentre og Demensenheden - Demensenheden og Delcentrene -

Delcentrene - Plejecenter Smidstrupparken og Åbent Dagcenter Englystparken - Åbent dagcenter

Englystparken

5798006366149 - Englystparken Vicevært - Senior

Velfærdsforvaltningen - Senior - Plejecentre og Demensenheden - Demensenheden og Delcentrene -

Delcentrene - Rosengården - Køkken - Café Rosengården

5798006365197 - Englystparken Køkken, - Senior

5798006365265 - Rosengården Køkken, - Senior

Velfærdsforvaltningen - Senior - Plejecentre og Demensenheden - Demensenheden og Delcentrene -

Delcentrene - Rosengården - Plejecenter Rosengården

5798006365234 - Rosengården - Senior

Velfærdsforvaltningen - Senior - Plejecentre og Demensenheden - Demensenheden og Delcentrene -

Demensenheden

5798006365210 - Demensenheden - Birte Schelde

5798006365678 - Lindehaven - Senior - Kirja Bøg

5798006365517 - Plejecenter Kløverhaven, Senior - Meta Kousholt

5798006365586 - Plejecenter Kløverhaven, Senior, - Meta Kousholt

5798006366811 - Plejecenter Lindegården Café - Senior

5798006365654 - Plejecenter Lindegården Senior,1.sa - Heidi Houlberg

5798006366101 - Plejecenter Lindegården, Senior - Camilla Brunbjerg Frænde

5798006366125 - Plejecenter Lindegården, Vicevært - Senior

5798006365661 - Plejecenter Lindegården,Senior Nord - Dorte Marcussen

5798006365647 - Plejecenter Lindegården,Senior Stue - Dorte Marcussen

Velfærdsforvaltningen - Senior - Plejecentre og Demensenheden - Senior - Plejecentre - Gulkrog - Køkken -

Café Gulkrog

5798006364244 - Gulkrog, Køkken - Senior

Velfærdsforvaltningen - Senior - Plejecentre og Demensenheden - Senior - Plejecentre - Gulkrog - Plejecenter

Gulkrog

5798006365395 - Gulkrog Plejecenter - Senior - Senior

Velfærdsforvaltningen - Senior - Plejecentre og Demensenheden - Senior - Plejecentre - Gulkrog - Plejecenter

Gulkrog - Åbent Dagcenter

5798006365388 - Gulkrog Dagcenter - Aktivitet - Senior

5798006365425 - Gulkrog Vicevært Dagscenter - Senior

5798006365418 - Gulkrog Vicevært Køkken - Senior

Velfærdsforvaltningen - Senior - Plejecentre og Demensenheden - Senior - Plejecentre - Hejlskov og Egetoft -

Egetoft Træning og Aktivitet

5798006366019 - Egetoft Træning og Aktivitet - Seniorservice omr. Vest

Velfærdsforvaltningen - Senior - Plejecentre og Demensenheden - Senior - Plejecentre - Hejlskov og Egetoft -

Plejecenter Hejlskov

5798006365302 - Plejecenter Hejlskov - Senior Service Område Vest

5798006366859 - Plejecenter Hejlskov - Pedel

Velfærdsforvaltningen - Senior - Plejecentre og Demensenheden - Senior - Plejecentre - Plejecenter Bakkeager

5798006365593 - Bakkeager Leve-Bo miljø - Senior

5798006365494 - Bakkeager, Plejecenter - Senior

Velfærdsforvaltningen - Senior - Plejecentre og Demensenheden - Senior - Plejecentre - Plejecenter

Bakkegården

5798006365340 - Plejecenter Bakkegården - Senior

Velfærdsforvaltningen ____- Senior - Plejecentre og Demensenheden - Senior - Plejecentre - Plejecenter

Bakkegården - Bakkegårdens Køkken

5798006365289 - Bakkegården Køkken - Senior

Velfærdsforvaltningen - Senior - Plejecentre og Demensenheden - Senior - Plejecentre - Plejecenter

Holmegården

5798006365326 - Plejecenter Holmegården - Senior

5798006363988 - Plejecentre - Fælles - Senior - - Administration

Velfærdsforvaltningen - Senior - Plejecentre og Demensenheden - Senior - Plejecentre - Plejecenter

Hovergården

5798006365739 - Hovergården Leve/Bo - Senior

5798006365722 - Hovergården, Plejecenter - Senior

5798006365876 - Hovergården, vicevært

Velfærdsforvaltningen - Senior - Plejecentre og Demensenheden - Senior - Plejecentre - Plejecenter

Hovergården - Plejecenter Hovergården - Dagcenter

5798006365746 - Hovergården Café - Senior

5798006366620 - Hovergården, Dagcenter - Senior

Velfærdsforvaltningen - Senior - Plejecentre og Demensenheden - Senior - Plejecentre - Plejecenter Højager

5798006365432 - Gulkrog Vicevært Plejecenter - Senior Service Område Øst

5798006365579 - Højager, Leve/Bo - Senior

5798006365487 - Højager, Pedel - Senior Service Område Nord

5798006365470 - Højager, Plejecenter - Senior

5798006365463 - Højager, Rengøring - Senior

5798006365401 - Midlertidige pladser - Vejle Midtby

Velfærdsforvaltningen - Senior - Plejecentre og Demensenheden - Senior - Plejecentre - Plejecenter Højager -

Plejecenter Højager - Dagcenter

5798006365456 - Højager, Dagcenter - Senior

Velfærdsforvaltningen - Senior - Plejecentre og Demensenheden - Senior - Plejecentre - Plejecenter

Kastaniehaven

5798006365760 - Kastaniehaven Leve/Bo - Senior

5798006365753 - Kastaniehaven, Plejecenter - Senior


Velfærdsforvaltningen - Senior - Plejecentre og Demensenheden - Senior - Plejecentre - Plejecenter

Kastaniehaven - Plejecenter Kastaniehaven - Dagcenter

5798006365777 - Kastaniehaven Café - Senior

5798006366637 - Kastaniehaven, Dagcenter - Senior

Velfærdsforvaltningen - Senior - Plejecentre og Demensenheden - Senior - Plejecentre - Plejecenter

Sofiegården

5798006365821 - Sofiegården Leve/Bo - Senior

5798006365814 - Sofiegården, Plejecenter - Senior

Velfærdsforvaltningen - Senior - Plejecentre og Demensenheden - Senior - Plejecentre - Plejecenter

Sofiegården - Plejecenter Sofiegården - Dagcenter

5798006365838 - Sofiegården Café - Senior

5798006366644 - Sofiegården, Dagcenter - Senior

Velfærdsforvaltningen - Senior - Plejecentre og Demensenheden - Senior - Plejecentre - Plejecenter Ågård

5798006365333 - Plejecenter Ågården - Senior

5798006366293 - Plejecenter Ågården, Hus 70 - Senior

5798006366309 - Plejecenter Ågården, Hus 76 - Senior

5798006366316 - Plejecenter Ågården, Hus 78 - Senior

Velfærdsforvaltningen - Senior - Plejecentre og Demensenheden - Senior - Plejecentre - Plejecenter Ågård -

Plejecenter Ågård - Cafe

5798006366323 - Plejecenter Ågården, Café - Senior

Velfærdsforvaltningen - Senior - Plejecentre og Demensenheden - Senior - Plejecentre - Sandbjerg -

Plejecenter Sandbjerg

5798006365791 - Sandbjerg Leve/Bo - Senior

5798006365784 - Sandbjerg, Plejecenter - Senior

Velfærdsforvaltningen - Senior - Plejecentre og Demensenheden - Senior - Plejecentre - Sandbjerg -

Plejecenter Sandbjerg - Aflastningen

5798006365807 - Sandbjerg Aflastning

Velfærdsforvaltningen - Senior - Plejecentre og Demensenheden - Senior - Plejecentre - Stensvang -

Plejecenter Stensvang

5798006365845 - Stensvang, Plejecenter - Senior

5798006365852 - Stensvang, Plejecenter Leve/Bo - Senior

5798006365883 - Stensvang, Plejecenter, Pedel - Senior

Velfærdsforvaltningen - Senior - Plejecentre og Demensenheden - Senior - Plejecentre - Stensvang -

Plejecenter Stensvang - Dagcenter

5798006366910 - Plejecenter Stensvang- Dagcenter - Senior

5798006365869 - Stensvang, Plejecenter Café - Område Vest

Velfærdsforvaltningen - Social og Psykiatri - drift - Center for Social Rehabilitering

5798006362813 - CSR

5798006319268 - CSR Dalhuset

5798006319275 - CSR Grønhøj

5798006362745 - CSR Himmelblå

5798006363513 - CSR Huset

5798006365951 - CSR Opsøgende sygeplejersker

5798006367511 - CSR Papirfabrikken

5798006343164 - CSR Parkhuset

5798006365968 - CSR Ung med spiseforstyrelse

Velfærdsforvaltningen - Social og Psykiatri - drift - Center Sukkertoppen

5798006366224 - Arv, Sukkertoppen

5798006363520 - Sukkertoppen

5798006364664 - Tinghøj og Sønderåen

Velfærdsforvaltningen - Social og Psykiatri - drift - RusmiddelCenter Vejle

5798006365012 - RusmiddelCenter Vejle - Alkohol- - behandling

5798006363537 - Rusmiddelcenter Vejle - Stofmis- - brugsbehandling.

Velfærdsforvaltningen - Velfærdsstaben

5798006363438 - Velfærdsstaben

5798006365906 - Velfærdsstaben

5798006364459 - Velfærdsstaben-IT

Velfærdsforvaltningen - Velfærdsstaben - Personale Sekretariat og Systemadministration

5798006364008 - Center for Social Rehabilitering

5798006363483 - Voksenservice, Budget og Regnskab

5798006364640 - Voksenservice, Budget og Regnskab - Anlæg

Sidst opdateret: