Corona - bl.a. om vaccinationer og test. Nu 13 steder du kan blive testet i Vejle og centerbyer med flere....


Læs mere om corona her / Information in English

Udbudsplan

Vejle Kommunes udbudsplan (Varer og tjenesteydelser) 1. kvartal 2021 - 1. kvartal 2022

   

Udbudsplanen indeholder en oversigt over de kendte udbud, som forventes gennemført i Vejle Kommune, samt hvem i Vejle Kommune, der har ansvaret for udbuddet.           

 Denne version er udarbejdet d. 07-01-2021              

NB! Udbudsprocessen påbegyndes oftest et halvt til et helt år før kontraktstart 

Klik her, for en pdf-version af planen

 
         
Se aktuelle udbud her   *Ikke fastlagt forventet kontraktstart VK = Vejle Kommune   

Udbudsområde

Ansvarlig

Forventet kontraktstart

Regi

Kontaktinfo

Ukrudtsbekæmpelse på befæstede arealer Kristian Iversen 01-03-2021 VK - Udbud krliv@vejle.dk
Glarmesterydelser Kristian Iversen 01-06-2021 VK - Udbud krliv@vejle.dk
Hjemmepleje (udlicitering)  § 83 området Mette Brandt 01-06-2021 VK - Udbud mebsr@vejle.dk
Personbefordring (Del 1-12) Kristian Iversen 01-08-2021 VK - Udbud krliv@vejle.dk
Rengøringsservice (delaftale 1,4,5) Lina Elkær 01-08-2021 VK - Udbud linas@vejle.dk
Personbefordring (Ikke-visiteret adhoc-kørsel) Kristian Iversen 01-08-2021 VK - Udbud krliv@vejle.dk
Sprogtolkning  Line Bøggild 4. Kvartal 2021 VK - Udbud libmi@vejle.dk
Transport og behandling af tegl og brokker Keld Winther 1. Kvartal 2021 VK - Teknik og Miljø keowi@vejle.dk
Transport og behandling af have- og parkaffald Kim Bo Johansen 1. Kvartal 2021 VK - Teknik og Miljø kiboj@vejle.dk
Indkøb af containere Kim Bo Johansen 1. Kvartal 2021 VK - Teknik og Miljø kiboj@vejle.dk
Indkøb af komprimatorer Kim Bo Johansen 1. Kvartal 2021 VK - Teknik og Miljø kiboj@vejle.dk
Tømning og kontrol af olie- og benzinudskillere samt sandfang Kim Bo Johansen 2. Kvartal 2021 VK - Teknik og Miljø kiboj@vejle.dk
Indkøb af beholdere til dagrenovation Kim Bo Johansen 2. Kvartal 2021 VK - Teknik og Miljø kiboj@vejle.dk
Transport og behandling af træ til genanvendelse Kim Bo Johansen 3. Kvartal 2021 VK - Teknik og Miljø kiboj@vejle.dk
Transport og behandling af trykimprægneret træ Kim Bo Johansen 3. Kvartal 2021 VK - Teknik og Miljø kiboj@vejle.dk
Planteservice og planter Ejgil Knudsen 15-01-2021 KomUdbud ejdkn@vejle.dk
Møbler (daginstitutionsmøbler) Anne Sofie Winther 01-03-2021 KomUdbud ansoc@vejle.dk
Genbrugshjælpemidler (SI-hjælpemidler) 1G Anne Sofie Winther 31-05-2021 KomUdbud ansoc@vejle.dk
Hårde hvidevarer Mette Brandt 01-09-2021 KomUdbud mebsr@vejle.dk
Høretekniske hjælpemidler Kristian Iversen 01-09-2021 KomUdbud krliv@vejle.dk
Børn og baby Line Bøggild 01-10-2021 KomUdbud libmi@vejle.dk
Serviceaftale ventilationsanlæg Ejgil Knudsen 01-10-2021 KomUdbud ejdkn@vejle.dk
Vejmateriale - vejskilte Ejgil Knudsen 01-11-2021 KomUdbud ejdkn@vejle.dk
50.30 Møbler (kontor, møde og kantine) Anne Sofie Winther 01-03-2021 SKI Forpligtende ansoc@vejle.dk
50.85 Brændstof og fyringsolie  Mette Brandt 01-03-2021 SKI Forpligtende mebsr@vejle.dk
50.04 Tidsskrifter Ejgil Knudsen 01-05-2021 SKI Forpligtende ejdkn@vejle.dk
50.43 Tablets Lina Elkær 13-05-2021 SKI Forpligtende linas@vejle.dk
50.80 Vejsalt Ejgil Knudsen 12-09-2021 SKI Forpligtende ejdkn@vejle.dk
50.99 Genbrugshjælpemidler (pulje 2) Anne Sofie Winther 3. kvartal 2021 SKI Forpligtende ansoc@vejle.dk
50.55 Kontorartikler Michael Barny 01-11-2021 SKI Forpligtende micba@vejle.dk
Vejafvanding Lina Elkær 01-01-2022 VK - Udbud linas@vejle.dk
Tømning af rendestensbrønde Lina Elkær 01-01-2022 VK - Udbud linas@vejle.dk
Revisionsydelser Anne Sofie Winther 01-01-2022 VK - Udbud ansoc@vejle.dk
Forsikring Anne Sofie Winther 01-01-2022 VK - Udbud ansoc@vejle.dk
Erhvervspsykologisk rådgivning  Mette Brandt 01-01-2022 KomUdbud mebsr@vejle.dk
Naturgas  Mette Brandt 01-01-2022 KomUdbud mebsr@vejle.dk
Vikarydelser (syge-/plejefaglige) Mette Brandt 02-03-2022 KomUdbud mebsr@vejle.dk
50.48 Tele og data Lina Elkær 01-01-2022 SKI Forpligtende linas@vejle.dk
50.70 AV-udstyr Michael Barny 01-01-2022 SKI Forpligtende micba@vejle.dk
50.25 Storkøkkenudstyr Mette Brandt 1. Kvartal 2022 SKI Forpligtende mebsr@vejle.dk
Sidst opdateret: 18. marts 2021