Vil du hjælpe Vejle Kommune med at købe bæredygtigt, effektivt og professionelt ind? Har du din udbudsretlige værktøjskasse i orden, og har du lyst til at prøve kræfter med en bred vifte af spændende udbuds- og indkøbsrelaterede opgaver? Så er det dig vi søger.
 

Om jobbet som Udbudskonsulent


I jobbet som Udbudskonsulent kommer du både til at arbejde selvstændigt og som en del af et team. Nogle udbudsprocesser vil have dig for bordenden, hvor din primære opgave er at sikre fremdrift i en projektgruppe med forskellige fagkompetencer. I andre opgaver vil du indgå som en del af en større proces, hvor det forventes, at du kan svare konkret på udbudsretlige spørgsmål.
 

Opgaverne bliver bl.a. at:

 
 • gennemføre EU-udbud i samarbejde med forvaltninger og projektgrupper
 • bidrage til at Vejle Kommune lykkes med den grønne omstilling
 • udføre indkøbs- og markedsanalyser samt udarbejde business cases
 • opdyrke nye aftaleområder med henblik på konkurrenceudsættelse
 • implementere indkøbsaftaler internt i Vejle Kommune
 • dokumentere og afrapportere indkøbsfunktionens resultater
 • projektlede på de udbudsområder og besparelsesprojekter, hvor du er hovedansvarlig
 • sikre løbende drift af kontrakter i samarbejde med leverandører og interessenter i Vejle Kommune
 

Vi forventer af dig, at du:

 
 • har kendskab til udbuds- og kontraktret
 • har lyste til at bidrage til den grønne omstilling i en politisk organisation
 • har forståelse for styring af kontrakter
 • har gode kommunikative evner
 • har gode it-kundskaber, primært MS Office men også generel forståelse for it-systemer og data
 • har erfaring med eller lyst til at blive ekspert i EU’s- udbudsregler

Vi har en forventning om, at du vil være i stand til at begå dig i en politisk styret organisation, da der vil være ad hoc opgaver opad i systemet.

Vi forestiller os, at du har en uddannelse som f.eks. Cand.merc.(jur.), Cand.jur. eller lignende og/eller gerne praktisk erfaring med udbud. Er du nyuddannet skal du som minimum have interesse og flair for udbuds- og kontraktret.
 

Om jobbet


I Vejle Kommune har vi en ambition om at skabe de bedste rammer for borgere og medarbejdere. Centralt i den ambition ligger behovet for et fornuftigt og effektivt arbejde med styring af udbud og kontrakter.

Du bliver en del af en organisation, der har lyst til at udvikle sine medarbejdere. Vi lægger vægt på kontinuerlig og relevant kompetenceudvikling, og du vil mærke, at dine ønsker i den retning vil blive taget seriøst.

Vi har fokus på stærkt samarbejde og sammenhold i teamet, med særlig vægt på trivsel og psykologisk tryghed. Vi har en uformel omgangstone i teamet, hvor humor og faglighed går hånd-i-hånd.

Du får mulighed for løbende at tilrettelægge dit arbejde med brug af flextid, samt med mulighed for hjemmearbejdsdage.
 

Om os


Du bliver en del af et engageret team på i alt 9 medarbejdere i Udbud & Jura, der har til opgave at udvikle Vejle Kommunes indkøb, drive udbudsforretninger og implementere byrådets grønne ambitioner på indkøbsområdet.

Udbud & Jura-teamet er en del af afdelingen Strategi & Udbud i Økonomi & Arbejdsmarkedsforvaltningen., men vi arbejder på tværs af alle kommunens forvaltninger.

Vejle er Danmarks femtestørste kommune, og vi befinder os i en rivende befolkningsudvikling. Vi har en meget robust økonomi, som gør det muligt at investere i fremtiden og dermed arbejde videre med vores ambitiøse visioner og strategier.

Økonomi- & Arbejdsmarkedsforvaltningen er, ud over arbejdsmarkedsområdet, omdrejningspunktet for de tværgående funktioner omkring budgetlægning, regnskab, udbud, risikostyring, digitalisering og IT.
Vi er modige på nye trends, politiske strømninger, digitale omstillinger og arbejdet med at være data-drevne – for bedst muligt at kunne bidrage til, at Vejle Kommune fortsat er den mest effektive kommune i Danmark.
 

Ansættelsesvilkår


Der er tale om en fast stilling på 37 timer om ugen.
Løn- og ansættelsesvilkår efter overenskomst og aftale om lokal løn.

Tiltrædelse den 1. april eller snarest muligt derefter.
 

Flere oplysninger


Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte:
Udbudskonsulent, Mathias Egekov på tlf. 20334664 eller mail: maege@vejle.dk

På Vejle Kommunes hjemmeside: www.vejle.dk kan du under ”erhverv” – ”Udbud og Indkøb” læse mere om Vejle Kommunes indkøb.
 

Ansøgningsfrist


Vi skal have din ansøgning senest den 19. februar 2023, og vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 24. februar 2023

Send din ansøgning

Vi foretrækker, at du søger stillingen online ved at bruge knappen ”Send ansøgning”. Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag.
Når du har sendt ansøgningen, modtager du en e-mail som kvittering.

Vær opmærksom på, at mailen kan være placeret i din mappe Uønsket post.

Vejle Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.

Overvejer du at flytte til Vejle? Så kan du få hjælp til bosætning. Se mere på www.vejle.dk/tilflytter.
Sidst opdateret: