Hvis du har humor og en nærværende ledelsesstil, og du naturligt og hurtigt opnår følgeskab via dine kompetencer og menneskelige egenskaber, er det dig, vi står og mangler lige nu. Vi mangler nemlig to afdelingsledere til vores skønne skole, og det skal være dig

 

Om jobbene

Vi søger ledere, der er drevet af visionen om det gode børne- og ungdomsliv, og som i tæt samarbejde med den øvrige ledelse fortsat vil arbejde på at skabe lige deltagelsesmuligheder for alle børn og unge på Firkløverskolen med fokus på, at alle børn gør det bedste, de kan.
Du bliver en del af et ledelsesteam, der består af ni personer. Skolen har netop gennemført en ny ledelsesorganisering med det mål at have mere synlig ledelse på skolens fire afdelinger.

Afdelingsleder for afdeling Søndermarken, almen

Stillingen indebærer faglig, pædagogisk og personalemæssig ledelse af 7.-9. årgang på afdeling Søndermarken. Du kommer til at stå for den overordnede dialog og kommunikation med elever og forældre. Hertil kommer, at du bliver ansvarlig for afdelingens administrative opgaver i forhold til prøveafvikling og skolens støttesystem.
Vi er på skolen optaget af at skabe et engagerende ungemiljø på Søndermarken. Vi søger derfor en leder, der brænder for ungelivet, og som vil kunne skabe sammenhæng mellem Søndermarken og skolens tre andre afdelinger: 0.- 6. årgangs afdelinger Ikær, Givskud og Elkjær. Du ser desuden mulighederne i et tæt samarbejde mellem specialafdelingen og almenafdelingen og vil være med til at udbygge dette sammen med afdelingslederen for specialafdelingen.
 

Afdelingsleder for afdeling Givskud

Stillingen indebærer faglig, pædagogisk og personalemæssig ledelse af 0.-6. årgang på afdeling Givskud. Du kommer til at stå for den overordnede dialog og kommunikation med elever og forældre. Hertil kommer, at du bliver ansvarlig for afdelingens administrative opgaver i forhold til skolens støttesystem. Stillingen indeholder tillige tværgående ledelsesopgaver, så den rette kandidat kan også have kompetencer inden for faglig vejledning eller specialpædagogik.
Du skal brænde for ”den lokale skole” og samtidig forstå synergien af at være en del af en stor skole. Vi søger en leder, der kan inspirere og udvikle, og som kan skabe tryghed og tillid.
 

Vores forventninger til dig

  • Du er typen, man har tillid til – både som forælder og medarbejder.
  • Du har en solid faglighed, som skal bidrage til udviklingen af medarbejdernes pædagogiske og didaktiske kompetencer.
  • Du er fleksibel og drevet af en naturlig nysgerrighed.
  • Du er læreruddannet og har et stort personligt ”drive”.
  • Du ved, at du er en del af en større helhed og mestrer at arbejde tværprofessionelt.
 

Vi tilbyder dig

  • En spændende arbejdsplads med et stærkt fællesskab på tværs af afdelingerne.
  • Muligheden for at sætte dine spor i udviklingen af en stor skole i Vejle Kommune.
  • Et fagligt og inspirerende arbejdsmiljø med plads til humor og kreativitet.
  • En engageret personalegruppe med fokus på børnenes faglige, personlige og sociale udvikling.
  • Et engageret lokalområde med mange samarbejdsmuligheder.
 

Ansættelsesvilkår

Begge stillinger er faste og på fuld tid. Stillingerne ønskes besat med tiltrædelse pr. 1. august 2023. Du aflønnes i henhold til gældende overenskomst og reglerne om Ny Løn.
 

Om Firkløverskolen

Vi tilbyder undervisning på alle klassetrin fra 0.årgang til 9. årgang med ca. 680 elever fordelt på fire afdelinger. På tre af afdelingerne er der desuden tilknyttet en SFO. Firkløverskolen har gode fysiske rammer med bl.a. en idrætshal ved hver af de fire afdelinger. I alt har vi 120 ansatte, hvoraf langt størstedelen er lærere og pædagoger.
 

Flere oplysninger

Vi ser frem til at modtage din ansøgning og høre mere om, hvorfor netop du skal være Firkløverskolens kommende afdelingsleder. Du er velkommen til at kontakte skoleleder Mads Vilstrup Hoeg tlf. 2131 5330, hvis du har spørgsmål til jobbet og Firkløverskolen.

Bedst er det, hvis du kontakter skolens administrative leder Linda Neermann på tlf. 2154 3094 og aftaler et besøg. Der vil være mulighed for besøg frem mod ansøgningsfristen.
 

Ansøgningsfrist

Vi skal have din ansøgning senest søndag 4. juni 2023. Vi forventer at holde 1. samtale onsdag 7. juni 2023 og 2. samtale onsdag 14. juni 2023.
 

Profilanalyse

Vi benytter profilanalyse i forbindelse med ansættelse. Profilanalysen gennemføres inden anden samtale.
 

Attester

Vi indhenter børneattest og offentlig straffeattest med forudgående samtykke.

Send din ansøgning

Vi foretrækker, at du søger stillingen online ved at bruge knappen ”Send ansøgning”. Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag.
Når du har sendt ansøgningen, modtager du en e-mail som kvittering.

Vær opmærksom på, at mailen kan være placeret i din mappe Uønsket post.

Vejle Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.

Overvejer du at flytte til Vejle? Så kan du få hjælp til bosætning. Se mere på www.vejle.dk/tilflytter.
Sidst opdateret: