Har du interesse og viden inden for spildevandsteknik? Synes du det er spændende at arbejde for et rent vandmiljø og langsigtet regnvandshåndtering? Så læs videre.
 

Om jobbet

Vi har en ledig stilling i team spildevand, hvor vi arbejder med en bred vifte af opgaver inden for spildevandsområdet – regnvandshåndtering, spildevandsplanlægning og udledningstilladelser til kommunens mange højt målsatte vandløb.

I Vejle er vi særligt udfordret i forhold til håndtering af regnvand. Vi har en ambition om at løse opgaver bedst muligt gennem mange tværgående projekter om klimatilpasning i forbindelse med byudvikling og anlægsprojekter. Vi er i gang med flere strategiske projekter, som sætter retning for fremtidens resiliente Vejle; Fælles om vandhåndtering, som skal sikre at vores boligområder i fremtiden er klar til mere vand og en Blågrøn strategi, som skal understøtte resiliens i alle projekter. Det er derfor vigtigt, at du evner at se helhederne og har et stort ’drive’ for at lykkes med den samlede opgave sammen med andre.

Vi står over for en række spændende og vigtige opgaver på spildevandsområdet, der har stor betydning for naturen, miljøet og klimaet og rækker mange år ud i fremtiden. Sammen med Vejle Spildevand, der er kommunens forsyningsselskab, arbejder vi med strategiske planlægningsopgaver i udviklingen af Vejle Kommune og den efterfølgende implementering og godkendelse af de vedtagne projekter i forhold til spildevand og regnvand.

Vi tænker, du kan bidrage til behandling af følgende opgaver alt efter kompetence og interesse:
 • Spildevandsplanlægning i tæt samarbejde med kommunens forsyningsselskab.
 • Opdatering af fagdata systemer herunder S-plan, Cowi-plan, GIS og PULS.
 • Udledningstilladelser til både fjord og vandløb.
 • Deltagelse i tværfaglige grupper om vandhåndtering, herunder udarbejdelse af vandhåndteringsplaner.
 • Driftsopgaver såsom separeringsprojekter, LAR-tilladelser og udtalelse om vandhåndtering i plan- og byggesager.
 • Varetagelse af diverse indkomne opgaver.

Faglige kvalifikationer:
 • En videregående miljøfaglig uddannelse som eksempelvis ingeniør, biolog, miljøtekniker eller lignende.
 • Kan sætte dig ind i kompleks lovgivning, lave helhedsbetragtninger og fokusere på løsninger.
 • Erfaring med samarbejde på tværs af forskellige fagligheder, gerne fra en offentlig myndighed.
 • Har gode kompetencer inden for IT

Personlige kompetencer:
Vi lægger vægt på, at alle bidrager aktivt til at fastholde en attraktiv arbejdsplads med en høj kvalitet i opgaveløsningen, hvorfor vi lægger vægt på at du:
 • Kender værdien af den gode dialog og kan lide udfordringer
 • Har situationsfornemmelse og gode samarbejdsevner
 • Er positiv og har humoristisk sans
 • Er serviceorienteret, tør tage ansvar og er kvalitetsbevidst i dit arbejde
 • Er god til at skabe netværk, både blandt kolleger og eksterne samarbejdspartnere
 • Forstår at arbejde i en politisk ledet organisation
 

Om os

Vejle Kommune har fuld fart på udviklingen. Vi har en befolkningstilgang på ca. 2000 borgere om året, nye virksomheder flytter til, og flere boliger skyder op.
Teknik & Miljø er en effektiv forvaltning, der går foran i den strategiske og fysiske udvikling i kommunen. Desuden udvikler vi hele tiden den måde, vi leverer service til borgerne på.

I afdelingen for Vand er vi 16 engagerede og fagligt dygtige medarbejdere, der med dialog og helhedsorienteret tilgang løser forskellige opgaver om vand i et strategisk - og klimaperspektiv. Afdelingen består af Team Grundvand, Team Vandmiljø, Team Dambrug, samt Team Spildevand.
 

Vi tilbyder dig

Vi tilbyder en spændende og dynamisk arbejdsplads, hvor vi er organiseret i selvforvaltende teams, der prioriterer og udfører vores opgaver inden for givne rammer. Dine kompetencer og interesser vil indgå i teamets planlægning og fordeling af opgaver. Du vil have stor indflydelse på tilrettelæggelsen af eget arbejde.

Du vil i stillingen skulle arbejde selvstændigt med opgaverne, men i et bredt samarbejde med de relevante fagligheder i hele Teknik og Miljø og eksterne samarbejdspartner. Med dig på holdet består team spildevand af fire medarbejdere.
Vi er i fuld gang med at omstille Vejle til en bæredygtig hverdag og et vådere klima, og opgaven kan kun løses på tværs i organisationen og i tæt samarbejde med erhverv, borgere og interesseorganisationer.
 

Ansættelsesvilkår

Stillingen er fast med 37 timer ugentligt. Løn- og ansættelsesvilkår efter overenskomst og lokal løn. Tiltrædelse 1. september 2023.
 

Ansøgningsfrist

Vi skal have din ansøgning senest den 11. juni 2023. Første samtale forventes afholdt den 20. og 22. juni 2023 og anden samtale den 27. juni 2023.
 

Har du lyst til at vide mere?

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Mette Højby på tlf.: 29743384 eller Kristine Thorsen på tlf.: 21425569.
Vi ser frem til at høre fra dig!

Du kan læse mere om os på Klima, natur og miljø - Vejle Kommune
 

Profilanalyse

Vi benytter personprofilanalyse og eventuelt cases i forbindelse med ansættelsen.

Send din ansøgning

Vi foretrækker, at du søger stillingen online ved at bruge knappen ”Send ansøgning”. Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag.
Når du har sendt ansøgningen, modtager du en e-mail som kvittering.

Vær opmærksom på, at mailen kan være placeret i din mappe Uønsket post.

Vejle Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.

Overvejer du at flytte til Vejle? Så kan du få hjælp til bosætning. Se mere på www.vejle.dk/tilflytter.
Sidst opdateret: