Vil du være med til at udvikle og værne om nogle af Danmarks fineste vandløb? Har du lysten og evnerne til indgå i arbejdet med at forberede Vejle Kommune til fremtidens vejr? Så er det måske dig vi leder efter i team Vandmiljø.
 

Om jobbet

Da en af vores erfarne ingeniører går på pension til foråret, søger vi nye kræfter til at indgå i arbejdet med vandløbs- og klimaopgaver. Du vil blive en del af team Vandmiljø som består af 6 medarbejdere.

Vi arbejder bredt med opgaver relateret til vandmiljøet og varetager desuden en del klimaopgaver. Vi er i gang med flere strategiske projekter som sætter retningen for fremtidens resiliente Vejle – ”Fælles om vandhåndtering”, som skal sikre at vores boligområder i fremtiden er klar til mere vand samt en ”Blågrøn strategi”, som skal sikre resiliens i alle projekter. Det er derfor vigtigt, at du evner at se helhederne og har et stort ”drive” for at lykkes med den samlede opgave i samarbejde med andre.

Dine opgaver vil som udgangspunkt vedrøre vandhåndtering og sagsbehandling efter vandløbsloven, hydrauliske beregninger, klimatilpasning, inputs til lokalplaner samt sparring med vores kolleger i spildevandsteamet om udledningstilladelser. Du vil indgå som fagperson (herudover være teamets nøgleperson ved deltagelse) i større strategiske projekter til udvikling af Vejle Kommune.

Da det er en stilling i et fagområde i udvikling, kan du i høj grad udfolde og udvikle dine personlige kompetencer og herigennem målrette din arbejdsopgaver. I din ansøgning bedes du beskrive, hvilke kompetencer du i særlig grad mestrer, som kan være til gavn for teamet.

Vi forventer, at du har følgende baggrund:
 • Relevant faglig uddannelse som ingeniør eller lignende
 • Har hydrologiske kompetencer og logisk sans
 • Har erfaring med projektledelse og sagsbehandling efter vandløbsloven
 • Har erfaring med GIS og Scalgo

Det er desuden en fordel hvis du:
 • Har erfaring med klimatilpasning
 • Har erfaring eller indsigt i spildevandsområdet

Vi lægger vægt på, at alle bidrager aktivt til at fastholde en attraktiv arbejdsplads med en høj kvalitet i opgaveløsningen, og forventer at du:
 • Er innovativ og kan lide udfordringer
 • Har situationsfornemmelse og gode samarbejdsevner
 • Er positiv og har humoristisk sans
 • Er serviceorienteret, tør tage ansvar og er kvalitetsbevidst i dit arbejde
 • Er god til at skabe netværk, både blandt kolleger og eksterne samarbejdspartnere
 • Forstår at arbejde i en politisk ledet organisation
 

Om os

Vejle Kommune har fuld fart på udviklingen. Vi har en befolkningstilgang på ca. 2.000 borgere om året, nye virksomheder flytter til, og flere boliger skyder op.
Teknik & Miljø er en effektiv forvaltning, der går foran i den strategiske og fysiske udvikling i kommunen. Desuden udvikler vi hele tiden den måde, vi leverer service til borgerne på.

I afdeling Vand er vi 16 engagerede og fagligt dygtige medarbejdere, der med dialog og helhedsorienteret tilgang løser forskellige opgaver om vand i et strategisk - og klimaperspektiv. Afdelingen består af Team Vandmiljø, Team Grundvand, Team Spildevand og Team Dambrug.
 

Vi tilbyder dig

Vi tilbyder en spændende og dynamisk arbejdsplads, hvor vi er organiseret i selvforvaltende teams, der prioriterer og udfører vores opgaver inden for givne rammer. Dine kompetencer og interesser vil indgå i teamets planlægning og fordeling af opgaver. Du vil derfor have mulighed for indflydelse på tilrettelæggelsen af eget arbejde.

Du vil i stillingen skulle arbejde selvstændigt med opgaverne, men i et bredt samarbejde med de relevante fagligheder i hele Teknik og Miljø og eksterne samarbejdspartner.

Vi er i fuld gang med at omstille Vejle til en bæredygtig hverdag og et vådere klima, og opgaven kan kun løses på tværs i organisationen og i tæt samarbejde med erhverv, borgere og interesseorganisationer.
 

Ansættelsesvilkår

Stillingen er fast med 37 timer ugentligt. Løn- og ansættelsesvilkår efter overenskomst og lokal løn. Tiltrædelse 1. september 2023.
 

Ansøgningsfrist

Vi skal have din ansøgning senest den 11. juni 2023. Første samtale forventes afholdt den 22. eller 23. juni 2023 og anden samtale den 28. juni 2023.
 

Har du lyst til at vide mere?

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Mette Højby på tlf.: 29743384 eller Paul Landsfeldt tlf.: 76812423
Vi ser frem til at høre fra dig!

Du kan læse mere om os på Klima, natur og miljø - Vejle Kommune
 

Profilanalyse

Vi benytter personprofilanalyse og eventuelt cases i forbindelse med ansættelsen.

Send din ansøgning

Vi foretrækker, at du søger stillingen online ved at bruge knappen ”Send ansøgning”. Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag.
Når du har sendt ansøgningen, modtager du en e-mail som kvittering.

Vær opmærksom på, at mailen kan være placeret i din mappe Uønsket post.

Vejle Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.

Overvejer du at flytte til Vejle? Så kan du få hjælp til bosætning. Se mere på www.vejle.dk/tilflytter.
Sidst opdateret: