På Firkløverskolen danner vi en god ramme om hele børnenes dagligdag i skole og SFO. Vi tror på, at alle børn og unge kan lære, og at de udvikler sig i fællesskab med andre. Børn og unge gør grundlæggende det bedste, de kan, og børn og unge deltager i læringsfællesskaber, hvis de kan. Vi har fokus på børnenes potentialer og ressourcer. Vi er optagede af mangfoldige og stærke fællesskaber, hvor vi tager udgangspunkt i, at forskellighed er en styrke.
 

Om Jobbet

Stillingen er delt mellem skole og SFO c. 50/50 og derfor er der opgaver i SFO og børnehaveklassen. Teamet omkring SFO består af 5 pædagoger og 2 pædagogmedhjælpere, og teamet omkring børnehaveklassen består af 2 børnehaveklasseledere og 3 pædagoger.

Vores forventninger til dig:
 • Du er typen, man har tillid til – både forældre, børn og kolleger
 • Du er fleksibel og drevet af en naturlig nysgerrighed
 • Du er pædagoguddannet og har et stort personligt ”drive”
 • Du ved, at du er en del af en større helhed og mestrer at arbejde tværprofessionelt
 • Du arbejder selvstændigt såvel som i team
 • Du tager gerne ansvar for forskellige opgaver
 • Du har gerne erfaring med undervisning
 • Engagement og ønske om at indgå i forpligtende samarbejde med dine kommende kolleger
 

Om Firkløverskolen - afdeling Ikær

På afdeling Ikær er vi ca. 40 ansatte, og vi har ca. 350 børn fra 0. – 6. årgang og ca. 130 børn i SFO1 og ca. 100 børn i SFO2.
 

Vi tilbyder dig

 • En spændende arbejdsplads med et stærkt fællesskab på tværs af afdelingerne.
 • Et fagligt og inspirerende arbejdsmiljø med plads til humor og kreativitet
 • Et engageret lokalområde med mange samarbejdsmuligheder.
 • En engageret personalegruppe med fokus på børnenes faglige, personlige og sociale udvikling.
 

Ansøgningsfrist

Vi skal have din ansøgning senest søndag 1. oktober 2023 og forventer at afholde ansættelsessamtale torsdag 12. oktober 2023
 

Ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og principperne i ny løn. Der er tale om et barselsvikariat på fuldtid med tiltrædelse 1. december 2023. Vikariatets slutdato kendes først, når barselsorloven er endeligt aftalt. Din arbejdstid vil ligge inden for rammen af vores åbningstid 06:15 – 16:45.

Har du lyst til at vide mere?
Så kontakt ledende pædagog Christian Lyager på chlly@vejle.dk eller tlf.  24 47 60 93 eller viceskoleleder Ebbe Bech Lauesen Weng på ebbwl@vejle.dk eller tlf. 29 21  77 34
 

Attester

Vi indhenter børneattest og offentlig straffeattest med samtykke.

Send din ansøgning

Vi foretrækker, at du søger stillingen online ved at bruge knappen ”Send ansøgning”. Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag.
Når du har sendt ansøgningen, modtager du en e-mail som kvittering.

Vær opmærksom på, at mailen kan være placeret i din mappe Uønsket post.

Vejle Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.

Overvejer du at flytte til Vejle? Så kan du få hjælp til bosætning. Se mere på www.vejle.dk/tilflytter.
Sidst opdateret: