Driftsingeniør til vej- og trafikteknik i Teknik & Miljø

Anbefal denne side:
Har du lyst til at præge og udvikle Vejle Kommunes digitale arbejde med vej- og trafikteknik? Hjælpe os med at gøre Vejle helt klar til Tour De France? Kan du samtidig levere en super god serviceoplevelse, stabil entreprisestyring, kommunikere bredt og bidrage til et uformelt og engageret arbejdsmiljø? Hvis ja – så vil du passe perfekt ind i vores afdeling og organisation. 
 
Du skal kunne levere en god service både over for borgere, kollegaer og være i stand til at kommunikere i øjenhøjde med alle. Vi kalder det Service med Vilje. Vi er en arbejdsplads, hvor vi til stadighed insisterer på at spille hinanden gode, løse opgaverne lidt bedre, end det forventes og at udnytte alle relevante digitale muligheder til at arbejde lidt smartere – alt sammen for at skabe den mest attraktive kommune at bo og leve i. 
 
Om jobbet 
Stillingen er placeret i Vej & Park. Du bliver en del af et vejdriftsteam på i alt 9 medarbejdere. Afdelingen ligger i området Natur, Vej & Genbrug i Teknik & Miljø i Vejle Kommune.  
 
Dine opgaver vil primært være med fokus på drifts- og udviklingsopgaver, digitalisering og entreprisestyring inden for veje og vejudstyr. Det kunne være områder, som:
 
  • Gadelys, signalanlæg, grusveje, rabatter, fejning, fortove og vejafvanding 
 
Ved alle områder vil det primære arbejde være med entreprisestyring, drift- og kvalitetsbeskrivelser, udbud, og i høj grad opfølgning og styring af driftskontrakter - både in-house og eksternt. Det indebærer også sikker budgettering og økonomistyring samt bred kontakt til borgere og erhvervsliv. 
 
I Teknik og Miljø har vi stor fokus på udvikling af digitale løsninger og på involvering af borgere, lokalråd og erhvervsliv. Vi arbejder hele tiden med at gentænke serviceoplevelsen digitalt, at skabe værdi for vores kunder og at gøre tingene lidt smartere. Derfor bruger vi bl.a. helt naturligt digitale værktøjer som GIS, DriftWeb, Rosy og Navision og prøver gerne nye samarbejdsformer af. 
 
Vi ønsker derfor også at ansætte en medarbejder med stor lyst, interesse og kompetencer til varetagelse af udviklingsopgaver på vejområdet inden for digitalisering bl.a. IoT, DriftWeb, SmartCity, kommunikation og nye samarbejdsformer. 
 
Vi forventer, at du: 
  • har en relevant teknisk uddannelse inden for området – ingeniør, konstruktør, tekniker el.lign.  
  • har gode evner til at udtrykke dig i både skrift og tale 
  • arbejder engageret med gå på mod og kreativitet 
  • medbringer godt humør, lyst og evner til samarbejde  
  • mod til forandring og til at finde nye digitale løsninger 
  • har lyst til at arbejde med udvikling og se nye muligheder – med fokus på den gode serviceoplevelse 
 
Vi tilbyder dig 
Spændende opgaver i et uformelt og engageret arbejdsmiljø, hvor vi insisterer på at spille hinanden gode og arbejde helhedsorienteret. Du vil få ansvar, men også stor frihed til at løse og udvikle opgaverne sammen med dine kollegaer. Der er mange muligheder for at deltage i tværgående udviklingsgrupper på tværs af hele Teknik og Miljø som f.eks. SmartCity, IoT, resiliens mv. Vi ser frem til at hjælpe dig med at videreudvikle dine kompetencer. 
 
Ansættelsesvilkår 
Løn og ansættelse efter gældende overenskomst og reglerne om ny løn. 
 
Om os 
Vej & Park er en afdeling med fart på. Vi administrerer og planlægger drift og vedligehold af ca. 2.000 km kommunale veje, 9 større parker og en række grønne områder. Omsætningen er årligt ca. 138 mio. kr. Afdelingen har 16 engagerede medarbejdere. 
 
Vi lægger stor vægt på, at arbejdet sker i positiv og konstruktiv dialog med borgere, erhvervsliv og øvrige samarbejdspartnere. Vi sætter en ære i at sikre perfekte fysiske rammer for store og små oplevelser på veje og i parker. Og vi er altid på udkig efter nye muligheder. 
 
Flere oplysninger 
Flere oplysninger kan fås ved afdelingsleder Lars Bolander tlf. 7681 2309 eller teamkoordinator for vejdrift Kajan Variyeswaran tlf. 7681 2341. 
 
Tiltrædelse snarest muligt. 
 
Link til egen hjemmeside:
Du kan læse mere om Vejle Kommune på www.vejle.dk  
 
Ansøgningsfrist 
Send ansøgningen så vi har den senest fredag 3. maj 2019. Samtaler forventes afviklet i uge 20. 
 
Send din ansøgning 
Vi foretrækker, at du søger stillingen online ved at bruge knappen ”Send ansøgning”. Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag. 
 
Når du har sendt ansøgningen, modtager du en e-mail som kvittering.  
Vær opmærksom på, at mailen kan være placeret i din mappe ”Uønsket post”.  
 
Vejle Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.  
 
Overvejer du at flytte til Vejle? Så kan du få hjælp til bosætning og jobsøgning til din evt. partner. Se mere på www.vejle.dk/tilflytter   
Sidst opdateret: 08. april 2019