Projektleder til udvikling af Hærvejen

Anbefal denne side:
Med støtte fra Nordea-fonden skal kommunerne i foreningen Destination Hærvejen i gang med et spændende udviklingsprojekt for hele Hærvejen. Vi vil skabe Nordeuropas bedste sammenhængende natur- og oplevelsesrute for vandrere og cykelturister.  
 
 
Om jobbet 
Projektet er delt i et forprojekt og et hovedprojekt. Forprojektet varer et år og har til formål at undersøge Hærvejens potentialer og skitsere rammerne og planen for det efterfølgende hovedprojekt. Stillingen er derfor begrænset til et år, men med mulighed for at søge ansættelse i det efterfølgende hovedprojekt, som ventes at strække sig over 4-5 år. 
Forprojektet skal sætte rammerne for det efterfølgende hovedprojekt og skal resultere i en plan for, hvordan kvalitet, sammenhæng og de mange oplevelsesdimensioner kan styrkes og udvikles. På den måde skal forprojektet resultere i en velunderbygget og ambitiøs projektbeskrivelse til et efterfølgende stort udviklingsprojekt.  
Opgaven kræver solidt analysearbejde, bistand fra eksterne konsulenter og procesopsamling fra og med de samarbejdende kommuner og øvrige interessenter, foreninger og virksomheder langs ruten. Der ligger nemlig en væsentlig opgave i at forankre projektet lokalt, både i bredden og helt ind i de medvirkende kommuner.  
 
Første del af opgaven vil være at afdække de nuværende forhold og potentialer. Derefter påbegyndes konceptualisering og fastsættelse af rammerne for det kommende hovedprojekt. 
Projektledelsen vil blive forestået af dig og i det daglige ske i samarbejde med foreningens Hærvejskoordinator. 
 
Vi forventer af dig 
Din præcise uddannelsesmæssige baggrund og erfaring er ikke afgørende, men du har formentlig en længerevarende uddannelse og solid erfaring med projektledelse. Har du herudover erfaring med såvel turisme- som erhvervsudvikling, vil det være en klar fordel. Det samme vil kendskab til Hærvejen være. 
 
Måske har du arbejdet med projekter mellem mange offentlige og private samarbejdspartnere, hvor du har erfaring med at koordinere et større afdæknings- og udviklingssamarbejde på strategisk niveau – samtidig med at du kan medvirke til at sikre medejerskab, sammenhæng og dialog med samarbejdsorganisationerne i projektet.  
 
Det er vigtigt, at projektet forankres helt ind i de medvirkende samarbejdsorganisationer. Derfor er erfaring og forståelse for, hvordan kommunale beslutningsprocesser fungerer, af stor betydning.  
Projektet skal ende ud med en solid projektbeskrivelse til det forestående hovedprojekt, derfor vil det desuden være en fordel, hvis du har en god og flydende pen, og er vant til at sammensætte og skrive længere tekster til strategisk brug. 
 
Ansættelsesvilkår 
Der er tale om en tidsbegrænset stilling på et år. Udgangspunktet er 30 timer/uge. Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.  
Du vil som udgangspunkt få arbejdsplads hos VisitVejle, Banegårdspladsen 6, 7100 Vejle. Men arbejdssted kan aftales individuelt.  
Stillingen er begrænset til et år. Men der er mulighed for forlængelse ind i hovedprojektet. 
 
Om os 
Foreningen Hærvejen består af 12 samarbejdende kommuner langs Hærvejen med sekretariat i Vejle. Foreningen drives af en bestyrelse bestående af de deltagende kommuner. Derudover deltager relevante foreninger som Dansk Vandrelaug og Foreningen Herberger langs Hærvejen.  
Hærvejen er allerede i dag et stærkt brand med egen hjemmeside, facebook og app. 
 
Du kan læse mere om os på www.haervej.dk   
 
Ansøgningsfrist 
Ansøgningsfristen er fredag, den 29. marts 2019. Samtaler afholdes i løbet af april med tiltrædelse pr. 1. juni 2019 eller hurtigst muligt derefter. 
 
For eventuel uddybende information kan du kontakte: 
Formand for Destination Hærvejen, Morten Damgaard Nielsen, på mail modni@vejle.dk , eller på telefon 40 33 00 02. 
 
Send din ansøgning 
Vi foretrækker, at du søger stillingen online ved at bruge knappen ”Send ansøgning”. Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag. 
 
Når du har sendt ansøgningen, modtager du en e-mail som kvittering.  
Vær opmærksom på, at mailen kan være placeret i din mappe Uønsket post.  
 
Vejle Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.  
 
Overvejer du at flytte til Vejle? Så kan du få hjælp til bosætning. Se mere på www.vejle.dk/tilflytter
 
Sidst opdateret: 27. februar 2019