Udviklingschef til Kultur, Fritid og Idræt, Vejle Kommune

Anbefal denne side:
Vejle Kommune har stærke visioner og realiserer ambitiøse mål inden for velfærdsudvikling, læringsmiljøer, erhvervsfremme og er samtidig en attraktiv bosætningskommune. Barren er sat højt, og ledere og medarbejdere når i mål med det meste, fordi vi arbejder i øjenhøjde, med format og resilient. Ledelse med vilje er vores ledelsesværdier og afspejler vores organisationskultur.  
 
Som Udviklingschef får du ansvaret for, sammen med 14 dygtige og engagerede medarbejdere og i tæt samarbejde med forvaltningens øvrige chefer og medarbejdere, at sætte kultur- og idrætsområdet på den strategiske dagsorden og understøtte og igangsætte projekter af format i Vejle Kommune. Du skal arbejde på tværs i den kommunale organisation og sammen med kommunens foreninger og væsentlige aktører, således at du gør aktiviteterne bredere end din egen afdeling. Både med de aktiviteter, du er med til at understøtte og skabe og i den måde, du og din afdeling arbejder er du med til at skabe et mere resilient Vejle, hvor borgere i alle aldre, livsfaser og med mange forskellige interesser har mulighed for at deltage, udfordre og udforske.  
 
Om jobbet  
Som udviklingschef skal du, sammen med den øvrige forvaltning og i tæt samspil med direktøren sætte retning og sikre, at organisationen geares til at indfri vigtige mål og indsatser, som for alvor sætter Vejle Kommune på landkortet i kultur, fritid og idræt – ”til vands, til lands og i luften”.  
 
Udviklingschefen skal:  
  • Fremme kultur- og idrætsaktiviteter, der engagerer og skaber liv til kanten.  
  • Skabe spændende og samskabende kultur- og fritidsaktiviteter på tværs.  
  • Give borgere i alle aldre mulighed for at deltage og engagere sig både som tilskuere og aktive i kultur og idræt.  
  • Dyrke dialogen, netværk og partnerskaber med det lokale kultur-, fritids- og erhvervsliv.  
  • Skabe nye kreative tilbud og miljøer, hvor bredde, talent og nye vækstlag kan udvikles.  
  • Styrke forenings- og borgerinddragelsen i kultur-, idræts- og fritidstilbuddene i hele kommunen.  
Tiltrædelse 1. maj 2019  
 
Vi forventer af dig  
Den nye udviklingschef skal være en synlig, inspirerende og motiverende leder.  
Udviklingschefen skal være en ambitiøs og passioneret leder med erfaring fra den kommunale organisation og kendskab til samarbejdet med foreninger og frivillige aktører. Som leder er du troværdig, tillidsskabende og delegerende.  
Udviklingschefen skal agere med et stort netværk, etablere brede samarbejder i kultur-, idræts- og fritidslivet og sikre de ledelsesmæssige processer internt i afdelingen.  
Det forudsættes, at du er strategisk orienteret. En anerkendende og tydelig ledelsesstil er et krav, og du evner at skabe engagement i en mangfoldig organisation.  
Den uddannelsesmæssige baggrund og din ledelseserfaring skal understøtte stillingens indhold og opgaver.  
 
Vi tilbyder dig  
En attraktiv chefstilling i en kommune i rivende udvikling, også på kultur-, fritids- og idrætsområdet. Du kommer til at bruge din involverende, delegerende og tillidsbaseret ledelsesstil og dit store kendskab til den kommunale organisation og dine evner for samarbejde. Du anvender dine kompetencer som inddragende og visionær leder og du sætter retning. Du kommer som et ordentligt menneske med stærke relationelle kompetencer, der gør det let at være sammen med dig. Du brænder for arbejdet med at skabe nyt inden for det brede kultur- og idrætsområde, til gavn for borgere og foreninger i Vejle.  
 
Ansættelsesvilkår  
Stillingen besættes på overenskomstvilkår i henhold til chefaftalen. Lønnen fastsættes efter forhandling på baggrund af din profil og kompetencer.  
 
Om os  
Vejle Kommune har ca. 115.000 indbyggere og er Danmarks sjette største kommune. Kommunen er inde i en spændende vækstperiode, hvor innovation er højt på dagsordenen gennem en række initiativer. Kommunen præges af et mangfoldigt og spændende kultur-, idræts og fritidsliv med stærke kulturinstitutioner, aktive græsrødder og ildsjæle, store events og frem for alt politisk fokus på kultur og idræt. En kommune i udvikling og bevægelse, der har vilje til mere.  
 
Flere oplysninger  
Kontakt gerne Kulturdirektør Sofie Plenge, tlf. 60 60 99 23.  
   
Ansøgningsfrist  
4. marts 2019  
 
Profilanalyse  
Vi benytter dialogtest og cases i forbindelse med ansættelsen.  
 
Børneattest  
Vi indhenter børneattest.  
 
Sidst opdateret: 08. februar 2019