10.000 mennesker går hver dag på job i Vejle Kommune. De har ordet i en række fortællinger om deres hverdag og opgaver. Her møder du Søs, der er rusmiddelbehandler.

Belysningen er dæmpet, der ligger tæpper klar, og på bordet er der varm te i kopperne. I Søs Schmückers kontor på Rusmiddelcenter Vejle er rammerne rolige, når hun byder unge med et overforbrug af rusmidler og deres pårørende ind til samtaler. Ofte er Søs og hendes kolleger blevet kontaktet få dage inden første møde, og hun glæder sig over at kunne sætte hjælpen i værk hurtigt.

- Jeg er stolt af den måde, vi møder borgerne på. Når de ringer til os, sætter vi en indsats i værk med det samme. De skal ikke vente længe, så på den måde når deres situation ikke at blive forværret, siger Søs.

Døren står altid åben

Søs Schmücker sørger for professionel hjælp og omsorg for at rette livet op for sine unge borgere. Men hun oplever også selv, at hendes kolleger og ledere drager omsorg for hende og at dialogen er fri.

- Døren ind til min leder står altid åben. Hun er nærværende og hjælpsom – uanset om jeg kommer til hende med noget fagligt eller noget personligt. Har jeg en særligt tung sag, kommer hun med til mødet med borgeren, så vi er to sæt ører, der lytter og kan finde gode løsninger. Det betyder rigtig meget for, fortæller Søs, der har arbejdet som rusmiddelbehandler i Vejle Kommune siden 2018.

Når Søs møder ind om mandagen, mærker hun først og fremmest ro. Medarbejderne kan sagtens have fyldte kalendere, men uanset er der plads til at spørge ind til hinandens weekend eller personlige emner, der er rare at få vendt. Er der sket noget på hjemmefronten, er kollegerne først til at få det at vide.

Der er plads til at have børn

- Min søn kom til skade med sin finger og måtte på sygehuset af flere omgange. Det spurgte mine kolleger meget ind til, og det gjorde mig glad. Der er plads til at have børn, som af og til kræver noget ekstra – uanset om børnene er 18 eller fem år. Det gør det til et rigtig rart hus at være i.

Søs er en del af et team på fire kolleger, hvor de er så tætte, at de med Søs’ ord kan dele alle udfordringer – også når de bliver pressede.

- Vi læsser af på hinanden og kender hinanden rigtig godt. Har vi haft et svært møde med en borger, snakker vi forløbet igennem sammen. Jeg tror, det betyder, at vi går til vores opgaver på en anden måde, fordi vi aldrig står alene på et oprørt hav.

Søs Schmücker hjælper unge med rusmiddelproblemer.
Søs Schmücker hjælper unge med rusmiddelproblemer.
Sidst opdateret: