Der er mulighed for at arbejde med en bred vifte af opgaver, få prøvet dig selv af og få koblet teori med praksis

 • Du er elev i folkeskole eller på en erhvervsskole

  "Hvad er  en kommune, hvilke opgaver løser I og kunne et job ved Vejle Kommune være en mulighed på sigt, når jeg skal til at vælge ungdomsuddannelse?"

  Som erhvervspraktikant følger du et planlagt forløb en kort periode - oftest en uge eller nogle dage, hvor du får kendskab til én eller flere af vores afdelinger alt afhængig af, hvor længe praktikken varer.

  Hvordan gør du?
  Kontakt os, og vi vil arbejde positivt på at finde et sted, som er optimalt for dig.

  Du er også velkommen til at kontakte en af vores afdelinger direkte, hvis du er helt klar på, hvilket område du brænder for.

 • Din uddannelse kræver en obligatorisk praktik i en kommune

  Du kan få vigtig erfaring hos os, hvis du er i gang med en uddannelse indenfor blandt andet:

  • Sygeplejerske.
  • Lærer.
  • Pædagog.
  • Socialrådgiver.
  • Professionsbacheloruddannelsen i Offentlig administration.

  Hvordan gør du?
  Henvend dig på din uddannelsesinstitution og hør, om der er aftalt et praktiksamarbejde med os.

  Du modtager SU
  Vi har desværre ikke mulighed for at dække rejseudgifter eller andre dokumenterede udgifter i forbindelse med din praktik hos os.

  Husk, at du kan søge Ungdomsrejsekort. Det kan din skole vejlede dig nærmere om. 

  Du modtager løn
  Du får løn i henhold til din overenskomst på området.

  Du kan få befordringsfradrag, hvis du opfylder betingelserne. 

  Det er dit eget ansvar at indberette til SKAT.

   

 • Du er studerende fra en lang videregående uddannelse

  Vi ansætter hvert forår og efterår flere praktikanter i studierelaterede praktikforløb.

  Du får et semester hos os med et værdifuldt indblik i den kommunale verden. Hvad siger du til projektarbejde, evalueringer, brugerundersøgelser og fagsystemer? Ligesom du måske også får mulighed for at deltage i sagsbehandlingen helt frem til den politiske godkendelse og efterfølgende implementering. Vi har derudover god erfaring med vores praktikantnetværk, hvor I som studerende mødes på tværs og deler viden og erfaring.

  Varighed
  Du er her typisk ca. 3-5 måneder og i henholdsvis forårs- og efterårssemestrene. Start- og sluttidspunktet aftaler du individuelt med praktikstedet. Det er dog også muligt at gennemføre kortere og længere praktikophold i Vejle Kommune efter aftale mellem den relevante afdeling og den studerende.

  Får du løn?
  Nej - vi har desværre ikke lov til at betale dig løn, da du samtidig modtager SU.

  Du kan eventuelt aftale, at du får dækket dokumenterede udgifter af dit praktiksted. Det kan være et kantinekort eller kørsel. Hvis du aftaler dækning af dine transportudgifter, refunderer vi den billigste transportform. Det er dit eget ansvar at få bestilt eksempelvis Ungdomskort inden praktikstart.

  Hent retningslinjer for praktikanter fra videreuddannelser i Vejle Kommune  (pdf) 

  Hvordan søger du?

  Praktikstillinger bliver altid slået op på vores Jobnet.

  Gå direkte til vores jobnet.

  Det kan også være, at du er i gang med at skrive speciale om et emne, som relaterer sig til Vejle Kommune?
  Du er velkommen til at henvende dig til det område, som dit speciale drejer sig om. 

 • Krav og forventninger til dig

  Uanset hvilken baggrund du har og hvilket praktikforløb, der er relevant for dig, lægger vi stor vægt på, at du er engageret og tager ansvar for din uddannelse. 

  Vær undrende, sæt din egen erfaring fra studiet i spil og gør en indsats.

  Til gengæld lover vi veluddannede og engagerede vejledere, som sikrer et højt fagligt niveau.

Sidst opdateret: