Julie har været praktikant ved Koncern HR - i dag ansat som HR-konsulent i anden virksomhed

Julie - professionsbachelorpraktikant foråret 2019

Hvorfor valgte du at komme i praktik i Vejle Kommune?
Det gjorde jeg først og fremmest på baggrund af Vejle Kommunes interessante stillingsoplag. Det fangede min interesse, da det beskrev arbejderopgaver inden for mine interessefelter.
Derudover havde længe gået med tanken om, at komme i praktik i en HR-afdeling, og derfor skrev jeg med det samme, jeg så opslaget.
Min praktikplads, Koncern HR, formåede gennem deres opslag, at beskrive arbejdsopgaverne og forventningerne til praktikanten på en måde, hvor det var umuligt ikke at blive motiveret til at skrive en ansøgning – så det gjorde jeg.

Lever Vejle Kommune, som praktiksted, op til dine forventninger?
Min første tanke var nej – men det kommer sig af, at mine forventninger var helt forkerte. Jeg havde forventet mig en praktikplads, hvor jeg skulle levere 100% hver gang og gerne mere, og at jeg skulle ”bevise mit værd” .. men virkeligheden var det heldigvis noget andet – så for at svare på spørgsmålet .. Vejle Kommune levede i den grad op til mine forventninger eller skulle jeg nærmere skrive mine forhåbninger.
Det tog knap én time i tog fra Odense til Vejle, men det gjorde ingenting når udbyttet fra praktikstedet var stort. Der var ikke én dag, hvor jeg ikke følte jeg fik ny viden, nye færdigheder eller nye kompetencer med hjem. Hver dag var en spændende dag – hvor klichéagtigt det måtte lyde – men jeg blev hver dag bekræftet i mit valg af praktiksted. Jeg havde mulighed for at byde ind med min faglighed, men blev også udfordret. Jeg oplevede, at jeg blev taget alvorligt, men vigtigst af alt, oplevede jeg en oprigtig interesse, og at der er plads til at træde ved siden af og lave fejl.

Hvad bestod dine arbejdsopgaver i?
Mine arbejdsopgaver var meget forskellige, men jeg beskæftigede mig blandt andet med onboarding, en opgave, hvor jeg skulle undersøge den nuværende onboarding på seniorområdet. Idéen var at processen skulle optimeres, da der var nogle vanskeligheder ved rekruttering og fastholdelse.
En anden arbejdsopgave gik lidt i tråd med denne. Jeg undersøgte sygefraværet på velfærdsområdet for at kunne lave en artikel, der skulle munde ud i en komparativ analyse af; en god og en mindre god institution på samme område. Idéen var, igen, fokus på fastholdelse i jobbet for at undgå fejlrekruttering. Rekruttering er omkostningsrigt og på nogle områder meget vanskeligt. 

Jeg beskæftigede mig også med større projekter som Skyttehushave, der er en stor fest, hvor alle Vejle Kommunes ansatte er inviteret. Jeg var projektsekretær på dette projekt. Et andet projekt, hvor jeg var projektsekretær er ungeområdet til Folkemødet. I arbejdet som projektsekretær gælder det om, at holde fast på de løse ender og samle dem, tage referater til møder, holde styr på dokumenter, indkalde til møder og meget andet planlægningsmæssigt - i Skyttehushaveprojektet havde jeg også styr på budgettet. 

Jeg er var med i planlægning og afholdelsen af en stor konference omkring sygefravær, og min opgave var, at have styr på planlægningen og alt det praktiske. 

Jeg var facilitator på nogle skrive-workshops, fordi vores Intranet blev ajourført og teksterne skulle være mere brugervenlige. Det krævede en transformation af de nuværende tekster samt en ny brugervenlig opsætning. I forlængelse af dette, arbejdede jeg med idéudvikling omkring designet af det nye Intranet, og jeg arbejdede også som webadministrator på det nuværende, da jeg redigerede tekster og skrev nye.

Hvordan bruger du din uddannelse i praktikforløbet?
Helt grundlæggende bruger jeg min uddannelse til forståelse af arbejdet i en politisk styret organisation. Det har givet mig meget, at have en grundlæggende forståelse for processerne og filosofierne.

En ting, som går op for en praktikant er, ar teorier ofte ikke bliver brugt direkte i praksis, men giver dig en grundlæggende forståelse. En forståelse for organisationen, en forståelse for kollegaerne og en forståelse for arbejdsgangene. 

Jeg havde gennem mine arbejdsopgaver gjort brug af/ haft overvejelser omkring projektlederteorier, kommunikationsteorier og -modeller, referat- og dagsordensteknikker. Jeg gjorde mig også nogle forskellige teoretiske overvejer omkring Helle Heins arketyper, organisationsteorier og styringsparadigmer.
Derudover beskæftigede jeg mig med kvalitative- og kvalitative interviews og databehandling.

Sidst opdateret: