Se, hvor du kan søge arbejde som vikar. På et af vores 17 plejecentre. Eller i et vores 10 hjemmeplejedistrikter. Valget er dit!

Job på et plejecenter

Der er 17 plejecentre i Vejle Kommune. Som medarbejder på et plejecenter, hjælper du de borgere, der bor på centret.

Besøg deres hjemmesider og læs mere om det enkelte center, f.eks. antal borgere, profil, aktiviteter mv.

Plejecenter Gulkrog
Plejecenter Rosengården Plejecenter Bakkeager
Plejecenter Atriumhaven
Plejecenter Smidstrupparken
Plejecenter Bakkegården Plejecenter Hejlskov
Plejecenter Holmegården


Plejecenter Stensvang
Plejecenter Ågården Plejecenter Højagercentret
Plejecenter Kastaniehaven Plejecenter Sandbjerg
Plejecenter Sofiegården Plejecenter Hovergården Plejecenter Lindegården


(demens)Plejecenter Kløverhaven
(demens)


Job i hjemmeplejen

Der er 13 hjemmeplejedistrikter i Vejle Kommune. Som medarbejder i hjemmeplejen, leverer du personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i eget hjem.

Læs mere om hjemmeplejedistrikterne i Vejle Kommune

At arbejde i ældreplejen

Hvad enten du er ansat på et plejecenter eller i hjemmeplejen, vil du opleve følgende:

  • Du får en god og grundig introduktion, som du selv er med til at planlægge ud fra dine ønsker og behov.
  • Du kommer til at arbejde med andre faggrupper. Vi er fysioterapeuter, ergoterapeuter, SSH’er, SSA’er og sygeplejersker – og vi arbejder tæt sammen og supplerer hinanden.
  • Du får specialuddannede kollegaer, fx inden for palliation, ernæring, kontinens, sårpleje og demens, som står klar til at hjælpe og rådgive dig.
  • Du kommer til at arbejde med den nyeste velfærdsteknologi, bl.a. skærmbesøg og moderne hjælpemidler.
  • Du kan blive både fast- eller vikaransat afhængig af, hvad der passer dig bedst. Og der er mulighed for at arbejde både dag, aften og nat.
  • Du har selv indflydelse på at planlægge din arbejdsdage.
  • Du bliver del af en arbejdsplads med et stærkt arbejdsfællesskab og en høj trivsel. Tjek vores seneste trivselsmåling!
  • Du kommer tæt på vores ældre borgere og deres pårørende, hvor du med netop din faglighed gør en stor forskel og hjælper til en bedre hverdag.
Sidst opdateret: