Indkøbselev med speciale i indkøb og handel

Brænder du for at lave gode aftaler, hvor pris og kvalitet hænger sammen? Så bliv indkøbselev.

 • Din uddannelse på kontoret

  Som indkøbselev vil du være i Afdelingen for Konkurrenceudsættelse i de 2 år, din elevtid varer. Her vil du arbejde sammen med indkøbskonsulenterne.

  I afdelingen arbejder man efter princippet: Bedst og billigst.

  Opgaven er at lave gode aftaler med gode priser i forhold til krav og kvalitet og stille disse aftaler til rådighed for kommunens disponenter.

  Det gøres ved at sætte forskellige vare- og tjenesteydelser i konkurrence - i henhold til nationale udbudsregler og EU's udbudsdirektiver.

  Som indkøbselev vil du blandt andet:

  • Få et indgående kendskab til generel konkurrenceudsættelse, nationale udbudsregler og EU's udbudsdirektiver.
  • Blive trænet i at gennemføre EU-udbud af rammeaftaler i samarbejde med indkøbskolleger, forvaltninger og indkøbsgrupper.
  • Medvirke til at opdyrke nye aftaleområder med henblik på konkurrenceudsættelse samt efterfølgende implementere og markedsføre disse internt i kommunen.
  • Medvirke til at understøtte indlæsningen og ajourføringen af varekataloger i vores elektroniske indkøbssystem (E-handel).
  • Dokumentere og afrapportere indkøbsfunktionens resultater.
  • På et tidspunkt få et selvstændigt ansvar for at udarbejde indkøbs- og behovsanalyser.
  • Få mulighed for at blive projektleder på de udbudsområder og besparelsesprojekter, hvor du er ansvarlig.


  Teamwork på elevstedet 
  Du har en erfaren elevansvarlig og kollegaer, som har overblikket og som sikrer, at du når igennem din uddannelse – vi forventer dog, at du også selv tager ansvar for egen læring. Vi stiller rammerne til rådighed – du fylder dem ud.

 • Din løn og arbejdstid

  Arbejdstiden er 37 timer pr. uge, og vi har flextid.

  Månedsløn:
  1. år: 13.234,58 kr.
  2. år: 13.929,34 kr.

  Er du fyldt 25 år, er din løn 19.904,37 kr. begge år.

 • Du skal også i skole

  Som en del af elevuddannelsen ligger der flere skoleophold undervejs. Til selve uddannelsen hører indkøbsuddannelsen, som enten foregår på Mommark eller IBC i Kolding, hvor du sammen med mange andre elever (både privat- og offentligt ansatte) bliver lært op i indkøbsfaget.

  Der er to bundne skoleophold, som forløber over 4 uger (2+2). Hertil kan du videre i forløbet selv vælge valgfag, så man præger ens uddannelse efter egne ønsker. Et valgfag varer som regel en uge, og det er muligt at vælge op til 9 valgfag.

  Som afslutning på uddannelsen laver du en fagprøve.

  Ud over de obligatoriske forløb på Mommark eller IBC er der mulighed for 3 moduler på IKA College. Her får du indblik i de kommunale retningslinjer for indkøb. Du gennemgår hele udbudsprocessen med EU-lovgivning, og hvad der ellers hører til.

 • Din uddannelse - ikke kun på kontoret

  Elevuddannelsen er ikke kun praktikken på kontoret.

  • Du får erfaring via kurser og i høj grad faglig og personlig udvikling.
  • Du får en grundig introduktion, hvor der blandt andet vil være et internat og kursusdage.
  • Vi sætter fokus på dig som person og type i forhold til din læringsstil.
  • Du deltager på HK-elevkonferencen.
  • Du er ansvarlig for praktikanter fra Campus Vejle og deltager i erhvervsorienteringsarrangementer.

  Vi forventer, at du tager imod de tilbud, du får hos os.

 • Brug elevnetværket

  Netværk er vigtige! Som elev ser du ikke de andre hver dag - derfor mødes elevgrupper på tværs hver første torsdag i måneden.

  Brug møderne til at fortælle om det du har succes med, det som kan være svært og del gode råd og tricks.

  Der er et Elevudvalg, hvor I har mulighed for at mødes til arrangementer i fritiden.

 • Udlært - hvad så?

  Indkøbsuddannelsen giver dig en god ballast til at begynde arbejdslivet hos os eller på en anden arbejdsplads.

  Ansætter vi dig efter endt elevtid?
  Vi kan desværre ikke love dig et job efter endt elevtid.
  Har du lyst til at blive, er der dog rimelige chancer for at få et job.

  Vi er en stor organisation, og vores nyudlærte elever har ofte held med at finde et vikariat eller en fast stilling inden for det administrative område i Vejle Kommune.

 • Din ansøgning

  Vi har lige nu ingen ledige elevpladser, da vi har ansat en ny dygtig elev i to år fra den 1. september 2017

Sidst opdateret: 19. april 2017