Thomas ejendomsserviceteknikerelev
Thomas hænger et billede op

Hvorfor Vejle Kommune?

Jeg var så heldig, at Teknisk Service/Rådhusservice tilbød mig at starte på uddannelsen som ejendomsservicetekniker efter at havde været ansat i Teknisk Service i 2 år som teknisk servicemedarbejder, og det kunne jeg ikke sige nej til.

Hvad har overrasket dig, efter du er startet som elev?

Jeg vil sige, det, der har overrasket mig mest, er, hvor bred uddannelsen til ejendomsservicetekniker er, med alle de forskellige fag man kommer ind over bl.a. varme, grønne områder og affaldshåndtering.

Hvilke ansvarsområder har du?

Mine ansvarsområder er et meget stort og bredt område i form af bygningsvedligeholdelse, affaldshåndtering, glatførebekæmpelse og servicere personale i de forskelle bygninger, som Teknisk Service/Rådhusservice har ansvaret for - ellers er det rigtig svært at beskrive mine ansvarsområder, da der er så mange forskelle ting, man laver i hverdagen. 

Hvordan kunne en typisk dag se ud for dig?

En typisk arbejdsdag kan være svær at beskrive, da man aldrig ved, hvad dagen vil bringe, når man møder ind om morgenen, men nogle af de ting, jeg tager mig af, kan være et stoppet afløb, køre affald ud af huset, klippe græs, ringe til håndværkere eller en radiator, der ikke vil varme, som sagt er det mange forskelle ting, jeg laver. 

Har du nogle ambitioner i forhold til fremtiden?

Jeg håber, at jeg i fremtiden kan få lov til at bygge videre på min uddannelse og udvikle mig mere personligt. 

Hvad giver dig arbejdsglæde?

Arbejdsglæden i hverdagen er nok, at jeg aldrig ved, hvad dagen vil bringe. Jeg kan have planlagt noget dagen før, men bliver nødt til at lave en helt anden plan om morgenen, når jeg møder ind, da der er sket noget i løbet af aften/natten.

Hvis du skulle give et godt råd til kommende elever, hvad ville det så være?

Hvis jeg skulle komme med nogle gode råd, ville det nok være, at man skal være god til at omstille sig hurtigt, da tingene kan ændre sig, og man skal ikke være bange for at prøve mange nye ting, da man arbejder med mange forskellige håndværksfag.

Sidst opdateret: