Eventteknikeelev Vejle Musikteater
Eventeknikerelev Vejle Musikteater

Hvorfor Vejle Kommune?

For mig var det et ret simpelt valg at skulle have elevplads i Vejle Musikteater. Jeg startede med at komme her i 7. klasse, da min folkeskole afholdte forårskoncert i teatret.

Her fik jeg lov til at hjælpe på scenen med at flytte mikrofonstativer og stille klar mellem de forskellige klasser, der skulle spille. Dette "fangede" mig, og jeg fik gennem årene, der kom, lov til at deltage hyppigere og til mere interessante arrangementer. Da jeg så blev 18 år gammel, var det oplagt, at jeg skulle ansættes som “hand” eller assistent. Da det så kom til elevplads, var der ikke så meget at snakke om. Det skulle være Vejle Musikteater.

Hvad har overrasket dig, efter du er startet som elev?

Overgangen fra at være assistent til elev har været overraskende svær. Den hårfine grænse kan være svær at finde, specielt fordi den er varierende afhængigt af, hvilket arrangement og hvilke situationer der er tale om.

Hvilke ansvarsområder har du?

Da jeg er elev, har jeg ingen deciderede ansvarsområder. Jeg følger en ansvarlig tekniker, der så har til opgave at lære mig op inden for de specifikke områder. F.eks. følger jeg pt. vores scenemester og følger dermed de ansvarsområder, han står med.

Hvordan kunne en typisk arbejdsdag se ud for dig?

En typisk arbejdsdag starter med, at vi gør klar til modtagelse af det pågældende orkester eller teater. Dette indebærer alt fra det rette antal håndklæder i omklædningen til, at lyd og lys i salen er klar. Når de så kommer, handler det i høj grad om service. Vi hjælper dem med opstilling af rekvisitter, tilslutning af instrumenter og generelt alt det tekniske, så de er spilleklar.

Så er der show. Her går det ud på at kommunikere med performere, teknikken og resten af huset, så vi får styr på, at alle er klar til showstart. Efter showet pakker vi sammen og hjælper dem godt af sted for derefter at gøre klar til en ny dag.

Er det en produktion, hvor vi selv står for teknikken, er det lidt mere omfattende. Her starter vi gerne dagen før med at forberede lyden og hænge lamperne op, så vi kan teste tingene igennem samt lave pre-produktion, så vi er så forberedte som muligt.

Når musikerne kommer, hjælper vi dem med at stille op og blive spilleklar, således at vi har tid til lydprøve. Herefter er der show, og sidst men ikke mindst pakker vi sammen og gør igen klar til dagen efter.

Har du nogle ambitioner i forhold til fremtiden?

Ja, men lige nu går det mest på at få så meget som muligt ud af min læretid. 

Hvad giver dig arbejdsglæde?

Som elev i Vejle Musikteater kommer arbejdsglæden fra flere fronter. Internt i virksomheden er der en fantastisk god tone, og alle formår at vende de lidt uheldige eller trælse begivenheder, der skulle komme i løbet af en dag, til noget sjovt. Vi har det derfor rigtig sjovt, når vi arbejder. Samtidig er der en ufattelig tillid til alle sider, om man er tekniker, assistent, elev eller vikar, så er der tillid til, at du gør, hvad der bliver bedt om, at du tænker selv, og at du tør tale, hvis du er i tvivl eller har et input.

Kigger man på arbejdsglæden i selve jobbet, kommer det sig af et vellykket arrangement. Når publikum er glade, kunstneren er tilfreds med det hele, og afvikling og nedpakning foregik efter planen. En virksomhed står aldrig stærkere end det svageste led, og jeg føler, at vi i Vejle Musikteater gør alt, hvad vi kan for, at alle har det godt og er trygge i deres dagligdag.

Hvis du skulle give et godt råd til kommende elever, hvad ville det så være?

Start fra bunden, frivilligt arbejde er altid den bedste vej ind, ansøg om assistentjobs eller lignende. På den måde kender du stedet og vigtigst af alt, de kender dig. Så når du skal søge elevplads, ved de, hvad de får. 

Sidst opdateret: