"Vejle kommune prioriterer elevsammenholdet, så vi elever mødes 1 gang om måneden til elevfrokost, og her snakker vi om alt lige fra det der optager os på vores arbejde til de mere private ting"

Hvem er jeg

Jeg hedder Connie og jeg er kontorelev i Vejle Kommune. Jeg er 50 år og er tidligere uddannet Social- og sundhedsassistent og har i mange år arbejdet på sygehus.

Hvorfor "kontorvejen"?

Jeg faldt for det administrative arbejde i mit tidligere job, og besluttede derfor for godt 2 år siden, at det var det, jeg gerne ville arbejde med fuldtid. I en alder af 48 år søgte jeg og fik tilbuddet om en kontorelevuddannelse her. 

Min elevtid

Jeg blev placeret 2 vidt forskellige steder. Første år ved Myndighedsafdelingen i kommunens sundhedshus, hvor jeg har været administrativ sagsbehandler ift. at bevilge personlige hjælpemidler til kommunens borgere. Nu er jeg elev i Uddannelse & Læring i Skolegade. 

I forhold til de fysiske rammer sad jeg det første år på et kæmpe storrumskontor sammen med alle mine kolleger.  I dag deler jeg kontor med en af konsulenterne i Uddannelse & Læring og min vejleder sidder på et kontor tæt på mig. 

Lidt om mine opgaver lige nu 

I Uddannelse & Læring arbejder vi med forskellige områder indenfor folkeskolerne. Det er alt lige fra ”Indskrivning til 0. klasse” til ”Anmodninger om udsat skolestart”. Min vejleder, samt de andre i afdelingen, har inden min start budt ind med opgaver, som jeg som elev kan have gavn og glæde af. Så da jeg startede, fik jeg et ”årshjul”, hvor jeg måned for måned kan se, hvilke opgaver den enkelte kollega har budt ind med til min læringsproces.

Min arbejdsdag er meget varieret og der er både faste og ad hoc opgaver. Nogle af de faste opgaver er: Udbetale løn hver 14. dag til de unge, der arbejder for en et program der hedder Tjansen, betale fakturaer, administrere afdelingens centrale webpost, udarbejde jobopslag, telefonbetjening og meget mere. 

Som elev deltager jeg som en naturlig del af min oplæring også på diverse møder og udvalg. Både fordi jeg sikrer, at der bliver taget nødvendige referater/notater, og også fordi jeg på den måde får en stor forståelse hvordan organisationen er bygget op, og hvordan den fungerer. 

Nogle dage er der virkeligt travlt med møder og opgaver, der har en deadline, og andre dage er der tid til fordybelse i opgaverne. Det er rigtig dejligt, at de forskellige dage har så stor variation og meget sjældent forløber ens. 

De andre elever

Vejle kommune prioriterer elevsammenholdet, så vi elever kan mødes 1 gang om måneden til en fælles elevfrokost. Her snakker vi om alt lige fra det der optager os på vores arbejde til de mere private ting. Vi ses ikke altid til dagligt, da vi er placeret i mange forskellige afdelinger.  

Vejle kommune har i samarbejde med Campus Vejle tilrettelagt nogle gode skoleforløb, hvor vi er afsted 3 gange i elevtiden og 15 uger i alt. 

Jeg har lært rigtig meget om mig selv i dette forløb, og gennem elevtiden har jeg også opnået de administrative kompetencer, der skal til, for at kunne varetage et job som administrativ medarbejder i en virksomhed.

Hvorfor skal du vælge mit uddannelsessted?

Jeg kan klart anbefale Vejle Kommune som uddannelsessted for dig som kontorelev. Hvis du har viljen, så er mulighederne åbne og du kan derved få en super god uddannelse med masser af muligheder for dit fremtidige arbejdsliv.

Og efter elevtiden?

Jeg vil rigtig gerne fortsætte her, efter jeg er færdig til sommer. Enten i en af forvaltningerne eller decentralt - der er fx nogle af de tidligere elever, som i dag er ansat på nogle af vores skoler - måske vi ses der?

Connie Klokmose
Connie er andenårselev og bliver udlært sommeren 2024
Sidst opdateret: