Rune skov- og naturteknikerelev
Rune er ved at fælde et træ

Hvorfor Vejle Kommune?

Efter en uges praktik hos Vejle Kommune i forbindelse med mit grundforløb søgte jeg efterfølgende en elevplads, da jeg fandt arbejdspladsen spændende og alsidig. Med store skove, dyrehave, åer og mange rekreative områder giver det mig mange måder at udvide og udvikle min faglighed.

Hvad har overrasket dig, efter du er startet som elev?

En stor overraskelse for mig har været mit ambitionsniveau, der er vokset, lige siden jeg blev elev. Jeg har altid haft et stort ambitionsniveau, og ønsker altid af udføre et stykke arbejde med stor præcision, da det giver mig stor glæde at vide, at en opgave er blevet løst godt. Den forskel, der ligger mellem den faglige undervisning og den praktiske i form af det arbejde, jeg udfører som elev, giver en diversitet, der i stor grad bidrager til, at jeg netop føler mig godt klædt på til at udføre og løse disse opgaver på bedst mulig vis.

Hvilke ansvarsområder har du?

I forbindelse med mit arbejde har jeg eksempelvis fået ansvaret for arbejdsopgaver såsom renovering af stisystem, der skal løses af en enkelt mand eller flere. Dette sker med stor læring, og efterhånden, som der udvises initiativ, gives der flere ansvarsopgaver fra lederen med dennes opbakning.

Hvordan kunne en typisk dag se ud for dig?

Min dag starter med en kort morgenbriefing, hvor dagens opgaver bliver opridset og uddelegeret, hvorefter der klargøres til den opgave, der skal løses, hvilket kan være skovning, topkapning af risikotræer etc.

Har du nogle ambitioner i forhold til fremtiden?

Mine ambitioner for fremtiden er at videreuddanne mig til Skov- og Landskabsingeniør, hvor der tages større ansvar for opgaverne. Med praktiske kompetencer skabes en leder med en bred faglig forståelse.

Hvad giver dig arbejdsglæde?

Medbestemmelse, styrkelse af faglige kompetencer samt komplimenterende udsagn fra mine kollegaer og ledere for et stykke veludført arbejde. 

Hvis du skulle give et godt råd til kommende elever, hvad ville det så være?

Med en uselvisk tilgang til opgaven og ambitioner vil man på bedste måde udvikle sig som elev og som menneske i samarbejde med sine kollegaer og læremestre og ligge grobund for en læretid, der er berigende, udviklende og lærerig.

Sidst opdateret: