Tinna social- og sundhedsassistent
Tinna social- og sundhedsassistent

Hvorfor Vejle Kommune?

Jeg har tidligere været ansat hos Vejle Kommune som social- og sundhedshjælperelev. Der fik jeg god erfaring med at være elev hos Vejle Kommune, og jeg kan kun anbefale andre at søge elevplads der. Man føler sig altid taget godt i mod, og der er altid tid til en snak, hvis man har brug for det.

Hvilke ansvarsområder har du?

Man har under hele perioden gode erfarne vejledere, man følges med, som man kan støtte sig op ad, og de har overblikket over ens opgaver. Jeg har ansvar for at udføre de sygeplejefaglige handlinger, som de patienter, jeg har fået tildelt, har brug for. At kende mine kompetencer samt at holde mig inde for mit kompetenceområde. Jeg har også ansvar for at dokumentere relevante oplysninger.

Hvordan kunne en typisk dag se ud for dig?

Som social- og sundhedsassistent er ens arbejdsdage meget forskellige, der er ikke to dage der er ens.

Lige nu er jeg i praktik på Vejle Sygehus. En arbejdsdag i dagvagt starter kl. 7.00 med morgenmøde. Først er der kort briefing fra nattevagten, og hvis der er akutte problemstillinger tages stilling til disse. Patienterne bliver fordelt ud til de sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og elever, der er på arbejde. Derefter er der forskellige sygeplejefaglige opgaver, der skal udføres, alt efter hvilke patienter man har fået tildelt. Nogle skal gøres klar til operation, andre skal måske have hjælp til at blive vasket og få morgenmad. Der kan være patienter, der skal udskrives, og hvis de har brug for hjemmepleje, skal der koordineres med hjemmeplejen. Der er stuegang og efter det, udførelse af stuegangsordinationer.

Senere på dagen tager man imod nyopererede patienter fra opvågning eller modtager nye patienter.

Hele dagen igennem arbejder man i et bredt tværfagligt samarbejde med social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, læger, fysioterapeuter m.m.

Har du nogle ambitioner i forhold til fremtiden?

Jeg vil gerne læse videre til sygeplejerske.

Hvad giver dig arbejdsglæde?

Det giver mig arbejdsglæde at kunne se og mærke, at jeg gør en forskel for mennesker, der er i en periode af deres liv, hvor de har brug for en hjælpende hånd. At være i et arbejde der hver dag udfordrer mig, og hvor jeg hele tiden lærer noget nyt. 

Hvis du skulle give et godt råd til kommende elever, hvad ville det så være?

Jeg vil opfordre alle, der drømmer om et fremtidigt job, hvor arbejdet med mennesker er i fokus, er udfordrende, er spændende, og ikke to dage er ens, om at søge ind på SSA uddannelsen. Som social- og sundhedsassistent får man et arbejde, hvor man kan mærke, at man gør en forskel for andre, et arbejde der udfordrer én fagligt og personligt samt et arbejde med gode muligheder for videreuddannelse og udvikling.

Sidst opdateret: