Mange smittede med corona - læs bl.a. om restriktioner til og med 7. februar og 28. februar og vaccinationer.


Læs mere her - Information about coronavirus/Covid19

Pædagogisk assistent

Vil du have et arbejde, hvor børn og unge eller mennesker med særlige behov er i fokus? Så er uddannelsen som pædagogisk assistent noget for dig. Elevstillingerne bliver slået op foråret 2021 med opstart august 2021.

 • Din uddannelse

  Vi ansætter hvert år et hold dygtige elever, som har lyst og interesse indenfor det pædagogiske felt. 

  Vi tilbyder dig
  En spændende uddannelse, der veksler mellem teori og praksis.

  • Flere forskellige praktikpladser på en daginstitution eller en skole.
  • En grundig introduktion til arbejdspladsen under dine praktikker.
  • En praktikvejleder, der planlægger praktikforløbet sammen med dig.
  • Godtgørelse af udgifter til transport til skoleperioder, hvis du har over 10 km til skolen.
  • Løn under hele uddannelsen og afvikling af ferie, som følger uddannelsens turnusplan.

  Vi forventer af dig
  Du er nysgerrig, serviceorienteret, aktiv og stiller selvfølgelig krav til uddannelsen. 
  Du har lysten til at arbejde med børn og unge med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.

  Du skal kunne håndtere lange skoleperioder, hvor du suger den teori til dig, som du bliver udfordret på i to eller flere praktikperioder hos os.

  Du er selvfølgelig god til kommunikation, har humor og har en ambition om at lære nyt og dygtiggøre dig.

 • EUD - for dig under 25 år

  Har du afsluttet Grundforløb 2 eller tilsvarende, har du mulighed for at fortsætte dit Hovedforløb gennem en uddannelsesaftale med os.

 • EUV - for dig over 25 år

  EUV
  Når du er 25 år ved uddannelsens start, bliver du tilbudt en realkompetencevurdering på skolen. 

  Det betyder, at længden på din uddannelse vil blive kortere end den normerede tid. 

  EUV 1
  Er for dig, der har 2 års relevant erhvervserfaring indenfor de sidste 4 år.

  Det betyder, at du kun skal gennemføre teoriforløbene på skolen med udgangspunkt i en uddannelsesaftale.

  Er du i tvivl så kontakt din lokale udbyder af den pædagogiske assistentuddannelse.

 • EUX - Talentspor

  For dig, som ønsker at få uddannelsens fag på højere niveau.

  Du får både muligheden for at blive pædagogisk assistent på gymnasialt niveau og læse direkte videre på en videregående uddannelse.

  Er du i tvivl så kontakt din lokale udbyder af den pædagogiske assistentuddannelse.

 • Din løn og arbejdstid

  Løn
  Du får elevløn under hele uddannelsesforløbet. 

  Hvis du er fyldt 25 år inden uddannelsens start, og begynder uddannelsen for første gang, og kan dokumentere mindst 1 års relevant fuldtidsbeskæftigelse inden for de sidste 4 år, kan du søge voksenelevløn. 


  Arbejdstid i praktikken
  37 timer pr. uge.

  Du følger helt naturligt samme arbejdstidsregler som pædagogerne på dit praktiksted.

  Du får ikke udbetalt eventuel afspadsering eller tillæg for aften- og weekendarbejde – det er regnet med i din faste grundløn.

 • Uddannelsen på din skole

  Der er 3 obligatoriske teoriophold på Social- og Sundhedsskolen. 

  En typisk skoledag starter kl. 8.15 og slutter kl. 15.00. Hvornår du skal møde, vil stå på dit skema. Der er i gennemsnit 33-34 lektioner om ugen.

  Arbejdsformen i skoledagen veksler mellem klasseundervisning, gruppearbejde og selvstændigt arbejde. Skolen bruger digitale medier, hvor det er relevant.

  Motion og bevægelse er en del af din hverdag på skolen. 

  I skoleperioden følger du naturligvis det mødetidsskema, du får udleveret på Social- og Sundhedsskolen. Du kan altid finde dit skema i det digitale værktøj elevplan, som både du, vi og skolen har adgang til.

  Find www.elevplan.dk her 

 • Uddannelsen i praktikken

  Teamwork med dine praktiksteder
  Uanset hvor du er i din praktik, får du tilknyttet en lokal praktikvejleder, som sikrer, at du når dine faglige og personlige mål. Det er vigtigt, at du prøver kræfter med den spændende pædagogiske teori, du får på skolen.

  Det er din praktikvejleder, der vurderer din prøvetid, som støtter dig i den periode, du arbejder på institutionen, afdelingen eller skolen, og som er garant for, at du når dine faglige og personlige indlæringsmål.

 • Udlært - hvad så?

  Uddannelsen giver dig en ballast til blandt andet at søge job i vuggestuer, børnehaver eller måske på en skole. 

  Den kan også være et springbræt til videreuddannelse som pædagog eller andet - der er mange muligheder.

  Ansætter vi dig efter endt elevtid?
  Vi kan desværre ikke love dig et job efter din elevtid.

 • Din ansøgning

  Du finder stillingsopslag på www.vejle.dk/job, når vi søger nyt hold. Ansøgningsfristen for at søge optag efter sommerferien 2020 er overskredet. Vi søger igen i 2021.

  Inden du starter indhenter vi altid børne- og straffeattest. 

Sidst opdateret: 27. april 2020