Mød Rikke - Administrationsbachelor i Offentlig Administration

Rikke er praktikant i Børn- & Ungeforvaltningen

Rikke - professionsbachelorpraktikant foråret 2017

Hvorfor valgte du at komme i praktik i Vejle Kommune?
Jeg har en baggrund som pædagog, så da tiden nærmede sig, hvor jeg skulle i praktik i forbindelse med mit studie til administrationsbachelor ved UCL i Odense, håbede jeg på, at få muligheden for at lande i en Børne- og ungeforvaltning. B & U i Vejle Kommune slog en praktikantstilling op, som jeg søgte, krydsede fingre og kom til samtale. Da jeg kørte mod Fyn igen, var jeg fuld af forhåbning.
Samtalen afspejlede Vejle Kommunes tilgang til at være praktiksted – nemlig at de er ambitiøse, de er engagerede, de gør sig umage for at tilrettelægge et praktikforløb, som sikrer faglig og personlig udvikling. – Jeg var derfor vældig glad, da jeg startede i praktik d. 1 feb. 2017

Lever Vejle Kommune, som praktiksted, op til dine forventninger?
Jeg har været i praktik i 2 afdelinger – B&U Staben samt Dagtilbud. Begge afdelinger har taget imod mig som en ny kollega, og jeg har følt mig velkommen fra første dag.
Mine forventninger gik i retning af at få mulighed for at løse arbejdsopgaver, som var så tæt på virkeligheden som muligt – de forventninger har jeg i høj grad fået indfriet. Jeg er blevet udfordret, men med mine praktikvejledere som sparringspartnere og støtte har opgaverne været med til at rykke mig mod mine mål.

Hvad består dine arbejdsopgaver i?
I B&U Staben har jeg haft fokus på planlægning, proces og projekter. Jeg har bl.a. været med til at udvikle en tegnefilm, som handler om skolestart, jeg har taget del i planlægningen af temadage samt redigeret og udarbejdet hjemmeside.
I Dagtilbud har vi udarbejdet en kapacitetanalyse, som beskriver behovet for tilpasning af daginstitutionspladser i Vejle Kommune. Jeg har arbejdet med evalueringer, lige fra udarbejdelsen af spørgeskema, indsamling og bearbejdning af data til analysen.
Jeg har fået erfaring med at udarbejde mødeindkaldelser, dagsordener og referater.

Hvordan bruger du din uddannelse i praktikforløbet?
Uddannelsen har klædt mig på rent teoretisk, og derfor giver det rigtig meget mening at komme i praktik og opleve at, teorierne også er relevante i praksis. Jeg har haft moduler på uddannelsen som har handlet om evaluering, analyse og planlægning af processer, jeg har haft redskaber i værktøjskassen, som jeg har fået afprøvet og fået erfaring med.
Formidling, kommunikation og samarbejde har optaget mig, men det bliver for alvor spændende, når det bliver udfoldet i den virkelige verden. Praktikken har bundet elementerne sammen.

 

Sidst opdateret: 17. november 2017