Trivsel, arbejdsglæde og faglig stolthed

Projektet skal være med til at styrke trivsel, arbejdsglæde og faglig stolthed både indadtil, udadtil og på tværs.

FRØS 2018 Over 1600 kolleger bruger fritiden til løb og hygge
FRØS 2018
Mountainbike "Fordi du er ansat" arrangementer - her ud i det blå på cykel
Kajak "Fordi du er ansat" arrangement - kajak
Vejle Musikteater Projektet tilbyder faglige arrangementer - her i Musikteatret

Her finder du vores HR-redegørelse og Trivselsmåling 2018 (åbner ny webside)

Sidst opdateret: 16. maj 2019