Julie har været praktikant ved Koncern HR

Julie - professionsbachelorpraktikant foråret 2019

Hvorfor valgte du at komme i praktik i Vejle Kommune?
Det gjorde jeg først og fremmest på baggrund af Vejle Kommunes interessante stillingsoplag. Det fangede min interesse, da det beskrev arbejderopgaver inden for mine interessefelter.
Derudover havde længe gået med tanken om, at komme i praktik i en HR-afdeling, og derfor skrev jeg med det samme, jeg så opslaget.
Min praktikplads, Koncern HR, formåede gennem deres opslag, at beskrive arbejdsopgaverne og forventningerne til praktikanten på en måde, hvor det var umuligt ikke at blive motiveret til at skrive en ansøgning – så det gjorde jeg.

Lever Vejle Kommune, som praktiksted, op til dine forventninger?
Min første tanke var nej – men det kommer sig af, at mine forventninger var helt forkerte. Jeg havde forventet mig en praktikplads, hvor jeg skulle levere 100% hver gang og gerne mere, og at jeg skulle ”bevise mit værd” .. men virkeligheden var og er, heldigvis noget andet – så for at svare på spørgsmålet .. Vejle Kommune lever i den grad op til mine forventninger eller skulle jeg nærmere skrive mine forhåbninger.
Det tager knap én time i tog fra Odense til Vejle, men det gør ingenting når udbyttet fra praktikstedet er stort. Der er ikke én dag, hvor jeg ikke føler jeg får ny viden, nye færdigheder eller nye kompetencer med hjem. Hver dag er en spændende dag – hvor klichéagtigt det måtte lyde – men jeg bliver hver dag bekræftet i mit valg af praktiksted. Jeg har mulighed for at byde ind med min faglighed, men bliver også udfordret. Jeg oplever, at jeg bliver taget alvorligt, men vigtigt af alt oplever jeg en oprigtig interesse og at der er plads til at træde ved siden af og lave fejl.

Hvad består dine arbejdsopgaver i?
Mine arbejdsopgaver er meget forskellige, men jeg beskæftiger mig blandt andet med onboarding, en opgave, hvor jeg skal undersøge den nuværende onboarding på seniorområdet. Idéen er at processen skal optimeres, da der er nogle vanskeligheder ved rekruttering og fastholdelse.
En anden arbejdsopgave går lidt i tråd med denne. Jeg undersøger sygefraværet på velfærdsområdet for at kunne lave en artikel, der skal munde ud i en komparativ analyse af; en god og en mindre god institution på samme område. Idéen er, igen, fastholdelse i jobbet for at undgå fejlrekruttering. Rekruttering er omkostningsrigt og på nogle områder meget vanskeligt. 

Jeg beskæftiger mig også med større projekter som Skyttehushave, som er en stor fest, hvor alle Vejle Kommunes ansatte er inviteret. Jeg er projektsekretær på dette projekt. Et andet projekt, hvor jeg er projektsekretær er ungeområdet til Folkemødet. I arbejdet som projektsekretær gælder det om, at holde fast på de løse ender og samle dem, tage referater til møder, holde styr på dokumenter, indkalde til møder og meget andet planlægningsmæssigt - i Skyttehushaveprojektet har jeg også styr på budgettet. 

Jeg er med i planlægning og afholdelsen af en stor konference omkring sygefravær og min opgave er, at have styr på planlægningen og alt det praktiske. 

Jeg er facilitator på nogle skrive-workshops, fordi vores Intranet bliver reformeret og teksterne skal være mere brugervenlige. Det kræver en transformation af de nuværende tekster samt en ny brugervenlig opsætning. I forlængelse af dette arbejder jeg med idéudvikling omkring designet af det nye Intranet og jeg arbejder også som webadministrator på det nuværende, da jeg redigerer tekster og skriver nye.

Hvordan bruger du din uddannelse i praktikforløbet?
Helt grundlæggende bruger jeg min uddannelse til forståelse af arbejdet i en politisk styret organisation. Det har givet mig meget, at have en grundlæggende forståelse for processerne og filosofierne.

En ting, som går op for en praktikant er, ar teorier ofte ikke bliver brugt direkte i praksis, men giver dig en grundlæggende forståelse. En forståelse for organisationen, en forståelse for kollegaerne og en forståelse for arbejdsgangene. 

Jeg har gennem mine arbejdsopgaver gjort brug af/ haft overvejelser omkring projektlederteorier, kommunikationsteorier og -modeller, referat- og dagsordensteknikker. Jeg har også gjort mig nogle forskellige teoretiske overvejer omkring Helle Heins arketyper, organisationsteorier og styringsparadigmer.
Derudover har jeg beskæftiget mig med kvalitative- og kvalitative interviews og databehandling.

Sidst opdateret: