Afbrændingsforbud i alle landets kommuner (Use of open fire is banned in all of Denmark)


Læs her hvad du må - og bestemt ikke må (find out what this means e.g. for usage of a barbeque grill)

Lokalråd i Vejle Kommune

I Vejle Kommune er vi sammen om at skabe stærke lokalsamfund.

Der er mere end 25 aktive lokalråd i Vejle Kommune. De findes i landsbyer, centerbyer og i Vejle by.

Lokalrådene er selvstændige foreninger, der har til fælles, at de er aktiv medspillere og en indgang til lokalområdet. Lokalråd med en samarbejdsaftale har fx høringsret i forhold til tiltag som væsentligt påvirker området. 

Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati har ansvaret for kommunens samarbejde med lokalrådene. Udvalget har besluttet, at alle lokalråd får et tilskud til en kaffekasse til de faste udgifter fx møder, dialog og formidling.

Aktive borgere kan søge udvalgets puljer, som støtter lokale projekter. 

Få indflydelse: Find puljer, inspiration, information

Find din lokale politiker

Sidst opdateret: 20. marts 2018