Boligsocial Monitorering giver adgang til viden og data om byer, boligområder og borgere i Vejle kommune

Nørremarken set i fugleperspektiv
Nørremarken

Visionen - byer og land i social balance

I Vejle Kommune har vi store ambitioner for by- og boligudviklingen. Og for den vækst, udvikling og dynamik vi skaber, når vi arbejder med vores kommune. For at sikre en god udvikling har vi brug for konkret viden om vores byer, boligområder og om de mennesker - vores borgere - der bor her. 

Derfor har Vejle Kommune siden 2018 udviklet og benyttet et data-baseret værktøj, der giver et geografisk overblik over den socioøkonomiske balance i bosætningen i Vejle by (og fra 2022 i hele Vejle kommune).

Dermed har vi i dag et vigtigt redskab i arbejdet med at tilrettelægge og planlægge nye boligområder, kommunale velfærdstilbud og boligsociale indsatser. 

Viden om hvad?

Bolig social monitorering giver os i dag viden på mange centrale områder:

 • Parallelsamfunds-kriterier (tidligere kendt som ghettokriterierne, eks. boligområdernes indkomstforhold, arbejdsmarkedstilknytning, uddannelsesniveau mm.)
 • Demografiske data
 • Flyttemønstre
 • Andel børn i dagtilbud
 • Andel unge som gennemfører en ungdomsuddannelse
 • Overvægt hos børn
 • Børns tandsundhed

Værktøjet har siden 2018 indeholdt data for 38 boligområder i Vejle by. I 2022 er værktøjet udvidet til at dække hele Vejle Kommune, som nu er inddelt i alt 83 land- og byområder.

Kom i gang med at bruge værktøjet

 • Inden du går i gang - Tilmelding af licens

  Den boligsociale monitorering bliver vist i et værktøj, som hedder: ”Microsoft Power BI.”

  For at se rapporterne skal du have tildelt en ”Power BI Pro licens”. Hvis du er intern bruger, kan du bestille en licens via kommunens intranet.

  Er du ekstern bruger, kan du kontakte Tinus (se kontaktoplysninger til højre) for at anmode om en licens.

  Efter tildelingen af en licens kontakter du enten Tinus eller Ulla (se kontaktoplysninger til højre) for at få adgang til selve den boligsociale monitorering.

 • Når du skal i gang - hvordan tilgår jeg den boligsociale monitoe

  Du kan tilgå den boligsociale monitorering ved at klikke på knappen ovenfor, og derefter logge ind med din mailadresse og den adgangskode, som du bruger på din computer.
  En anden måde er at gå ind på følgende hjemmeside: www.powerbi.com.

  Her logger du ind med din mailadresse og den adgangskode, du bruger på din computer. Når du kommer ind, går du ind under Home/Hjem for at finde den rapport, som hedder ”Boligsocial Monitorering”. Den rapport klikker du på, og derefter får du vist den boligsociale monitorering.
  Vi anbefaler at bruge Chrome som browser.

Opbygning og gennemgang af værktøjet

 • Forsiden

  På den første side klikker du et vilkårligt sted for at komme til forsiden.
  Som du kan se på forsiden, er den boligsociale monitorering inddelt i 3 emner:

   

  • Ghettokriterier
  • Demografi
  • Flyttemønstre
  • Dagtilbud
  • Uddannelse
  • Overvægt hos børn
  • Børns tandsundhed


  Til højre kan du klikke på det/de områder, som du er interesseret i. De områder, som du klikker af, vil gå igen på de andre sider i rapporten.


  Når du vinger et område af ses en sort prik på kortet inden for det område, du har valgt. Du kan zoome ind (+) og ud (-) på kortet for bedre at kunne se et givent boligområde.

 • Ghettokriterier

  Efter forsiden kommer siden med ghettokriterier. Her kan du også vælge områder, hvilket sker i filteret til venstre på siden.

  I figurerne med ghettokriterierne kan du sammenligne boligområderne, der vises som forskellige grafer.

  I figurerne er ligeledes vist ghettokriteriernes grænseværdier samt grænseværdierne for forebyggelsesområder.

  Dvs. de værdier, som er betydende for, om et område kan optræde på Folketingets lister over hhv. udsatte områder, parallelsamfund eller omdannelsesområder.

  En rød streg viser, at det er negativt at ligge over stregen, mens en grøn streg viser, at det er positivt at ligge over stregen.

  Øverst på alle sider med figurer, tabeller osv. er der en pil tilbage til forsiden. Ligeledes er der en genvej til forklaringer på de forskellige indikatorer.

  I forklaringerne på indikatorerne er også angivet, hvor data kommer fra.

 • Demografi

  I figur 3.1 og 3.2 er det muligt at sammenligne boligområderne. Det betyder, at der vises flere grafer/søjler, hvis du krydser to eller flere boligområder af.

 • Flyttemønstre

  I figurerne på siden for flyttemønstre bliver tallene for hvert boligområde lagt sammen. Det betyder, at der eksempelvis kun vises én graf, hvis du vælger to eller flere boligområder.


  Figur 2.4. og 2.5 kan vises for et eller flere år ved at klikke på de relevante årstal i filteret ovenover de to figurer.


  For at fravælge årstallene klikkes endnu engang på det/de år, der ikke længere skal vises. Det er muligt at vælge flere år ad gangen.

 • Børn i dagtilbud

  Figur 4.1 viser antal børn i boligområdet (0-2-årige).

  Figur 4.2 viser andel af børn i offentlig og selvejende dagpleje og vuggestue (i % af 0-2årige).

  Figur 4.3 viser antal børn i boligområdet (3-5-årige).

  Figur 4.4 viser andel børn i offentlig og selvejende børnehave (i% af 3-5-årige).

 • Uddannelse

  Figur 5.1 viser andelen af børn i specialklasser (segregeret undervisning) (0.-10. klasse).

  Figur 5.2 viser antal børn i skole (0.-10. klasse).

  Figur 5.3 viser, hvor stor en procentdel, der enten har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse (16-24 årige).

  Figur 5.2 viser antal børn i skole (0.-10. klasse)

 • Overvægt hos børn

  Figurerne giver indsigt i andel overvægtige børn i Vejle Kommune for hhv. indskoling, mellemtrin og udskoling. Data er fra skoleåret 2019/2020.

 • Børns tandsundhed

  Figurerne giver indsigt i tandsundheden blandt børn målt som andel børn med huller i tænderne.

 • Overordnede anbefalinger

  Hvis du skal nulstille dine valg i filteret for boligområder: vælg ”Select all” og derefter vælg Select all igen.
  Nu er filteret klar til, at du kan vælge et eller flere boligområder på ny

Sidst opdateret: