På vores interaktive kort har du mulighed for at se en række af de oplysninger kommunen registrerer på kort. Denne vejledning giver en kort introduktion til brug af kortet i systemet NetGIS.

Der kræves ikke login til kortet

Men er du ekstern der har fået rettighed til at se interne data, kan du logge ind ved at trykke på Logind i øverste højre hjørne af skærmbilledet. Loginbilledet kan fx se sådan ud:

Log ind billede
Tryk herefter på Log ind for at få åbnet kortet.

Oversigt over brugerfladen

Brugerfladen er opbygget som vist, med et stort kortvindue, og med forskellige kortværktøjer rundt langs kanten.

Oversigt over brugerfladen
Figur 1: Oversigt over brugerfladen. De røde numre henviser til kapitlerne i vejledningen.
 1. Panorerings- og zoom-værktøjer. Bruges til navigering i kortet (men brug hellere mus og/eller tastatur, se afsnittet: Sådan navigerer du i kortet. 
 2. Temastyring, med alle korttemaer der er tilgængelige søgefelt og import funktion.
 3. Baggrundskortvælger
 4. Værktøjslinjen. Indeholder alle kortværktøjer. Det aktive/valgte værktøj er markeret med grønt.
 5. Søgefunktioner. Søg matrikel, adresse, ejendom m.fl
 6. Konfliktsøgningsværktøjer
 7. Kortfunktioner
 8. Hjælp og vejledning
 9. Supersøger. Søg med fritekst på adresser, matrikler, lokal- og kommuneplaner, stednavne m.fl.
 10. Højre værktøjslinje. Indeholder udskrivnings- og eksportfunktioner
 11. Åbn kortopsætning
 12. Fuldskærm visning
 13. Koordinatværktøj

1. Sådan navigerer du i kortet

Der kan navigeres på forskellige måder i kortet (flyt kortet og zoom ud og ind). Det nemmeste er, at bruge pc-musen til at klikke og trække i kortet og musehjulet til at zoome ind og ud i kortet. Men der er også muligt at anvende tastaturet. Herunder er beskrevet de forskellige muligheder.

Navigering med mus og taster:

Zoom ud og ind
 • Brug Shift-tasten, venstreklik med mus og træk en firkant – eller
 • Brug musehjulet - eller
 • Dobbeltklik med venstre musetaste
 • Der zoomes ud/ind ud fra musepilens placering
Flyt kortet (Panorer)

Venstreklik med mus og træk kortet

 

Navigering med Zoomværktøjet

Tryk på plus og minus Zoom ud og ind, der zoomes ud / ind fra centrum af kortet
Navigering zoom

2. Temastyring, med alle korttemaer der er tilgængelige, inkl. søgefelt og import funktion.

I temastyringen vælges hvilke korttemaer der skal vises på kortet. Nederst i temastyringen er der ligeledes mulighed for at vælge historiske kort og flyfotos. Vær også opmærksom på at baggrundskort kan skiftes i baggrundskort-vælgeren (3).

Korttemaerne er grupperet i en række temamapper, som kan åbnes ved at klikke på den lille pil ud for mappen. Vær opmærksom på at flere temaer kun vises når der er zoomet tilstrækkelig langt ind i kortet.

Overordnet kontrol af temastyringen

 

3. Baggrundskortvælger

4. Værktøjslinjen Indeholder alle kortværktøjer. Det aktive/valgte værktøj er markeret med grønt.

5. Søgefunktioner Søg matrikel, adresse, ejendom m.fl

6. Konfliktsøgningsværktøjer

7. Kortfunktioner

8. Hjælp og vejledning

9. Supersøger Søg med fritekst på adresser, matrikler, lokal- og kommuneplaner, stednavne m.fl.

10. Højre værktøjslinje Indeholder udskrivnings- og eksportfunktioner

11. Åbn kortopsætning

12. Fuldskærm visning

13.Koordinatværktøj

Ved at klikke på den lille sorte pil klappes temastyringspanelet op, så kortet fylder mest muligt. Ved at klikke på den hvide pil skjules hele panelet i venstre side.

Temastyring
Ved at klikke på den lille sorte pil klappes temastyringspanelet op, så kortet fylder mest muligt. Ved at klikke på den hvide pil skjules hele panelet i venstre side.

Ved at klikke på den lille sorte pil klappes temastyringspanelet op, så kortet fylder mest muligt. Ved at klikke på den hvide pil skjules hele panelet i venstre side.

Dobbeltpil
Ved at klikke på dobbeltpilene åbnes hhv. lukkes alle temamapper på en gang

Ved at klikke på dobbeltpilene åbnes hhv. lukkes alle temamapper på en gang

Lås temamapper
Ved at klikke en enkelt gang ”låses der op” for temamapperne så det er muligt at flytte dem op eller ned i rækkefølgen. Brug musen til at trække dem op eller ned. Ved at klikke på knappen igen låses temamapperne på ny. Er nyttig hvis et korttema dækker for et andet.
Plustegnet ved søg efter lag
Klik på plus-tegnet for at få adgang til at importere forskellige typer eksterne data i NetGIS: • Tilføj ArcGIS REST-lag fra vores egne servere • Tilføje en temamappe fra en anden afdelings-profil • Importerer en GIS-fil (shape-, eller MapInfo- eller GPX-filer) • Tilføje temaer fra eksterne WMS-services, fx DAI, Plandata

Temaer og temamapper i Temastyringen:

Lokalplaner og zonekort
Med pilen åbnes og lukkes den aktuelle temamappe.
Sidst opdateret: