Virksomheder og andre interesserede kan frit bruge geodata fra Vejle Kommune.

Vi udstiller vores geografiske data igennem GIS-services i formaterne ArcGIS-Rest, WMS og WFS. Alle services er tilgængelige som REST-services, og enkelte er også tilgængelige som WFS eller WMS. 

Find serviceoversigterne her:

Eksempler på hvordan du bruger REST API'et

Du kan lave en lang række forespørgsler igennem REST API'et. For at give en forståelse for systemet, har vi herunder lavet en række eksempler på, hvordan en forespørgsel kan opbygges. 

Andre ressourcer til kortdata

Frie geodata fra Dataforsyningen

En stor del af vores geografiske data skal stilles frit til rådighed for virksomheder, borgere og den offentlige sektor. Det betyder bl.a., at landkortdata, topografiske data, Danmarks Højdemodel og matrikelkortet nu kan bruges af alle. Der er bl.a. mulighed for at downloade matrikelkortet, højdekurver og kommunens tekniske kort (GeoDanmark) i flere forskellige formater, herunder til ArcGIS, MapInfo og AutoCAD (DWG og DXF). 

Kortdata fra Vejle Kommunes OpenData portal

Plandata fra Plansystem.dk

Du finder kommunernes planer (herunder kommuneplan, lokalplaner m.fl.) på plansystem.dk. Her er der bl.a. mulighed for at bruge forskellige GIS-services.

Miljødata fra Danmarks Arealinformation

På Danmarks Miljøportal finder du offentlige data om natur og miljø. 

Sidst opdateret: