Bud­get­for­lig 2019

Budgetaftalen tager afsæt i den vedtagne vision ”Vejle … med Vilje” og ønsket om at understøtte de heri angivne politiske visioner.

Budgetforligsparterne Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative, Radikale Venstre og Liberal Alliance i Vejle Byråd, blev 13. september 2018 enige om at fremlægge et fælles budgetforslag til Byrådets 2. behandling den 3. oktober 2018. 

Sidst opdateret: 14. september 2018