Bud­get­stra­te­gi 2018

Budgetstrategi 2018 har hovedoverskriften „Vejle…med vilje, år 3“ og fortsætter altså den langsigtede indsats med at implementere Byrådets vision.

Den er udgangspunktet for udarbejdelsen af budgettet for perioden 2018- 2021.

Formålet med strategien er at:
• Sætte retning
• Øge det langsigtede fokus
• Give mulighed for politisk prioritering
• Sikre en klar ansvarsfordeling

Sidst opdateret: 13. september 2017