Afbrændingsforbud i alle landets kommuner (Use of open fire is banned in all of Denmark)


Læs her hvad du må - og bestemt ikke må (find out what this means e.g. for usage of a barbeque grill)

Bud­get­stra­te­gi 2019

Budgetstrategi 2019 har hovedoverskriften "Investering i fremtiden – vi tænker på tværs“.

Budgetstrategien sætter dermed fokus på fremtidsorienterede og tværgående løsninger. Til at understøtte dette indeholder strategien en række fokusområder:

Sidst opdateret: 03. april 2018