Bud­get­stra­te­gi 2019

Budgetstrategi 2019 har hovedoverskriften "Investering i fremtiden – vi tænker på tværs“.

Budgetstrategien sætter dermed fokus på fremtidsorienterede og tværgående løsninger. Til at understøtte dette indeholder strategien en række fokusområder:

Sidst opdateret: 20. september 2018