Vejl­e Kom­mu­nes Le­gat­fond

Værdigt trængende kan indtil 1. november søge om et legat på 500 kr., som udbetales i begyndelsen af december.

Hvem kan søge legatet?

Du har mulighed for at få legatet, hvis du har haft bopæl i Vejle Kommune de seneste to år og har det svært økonomisk. Du kan derfor ikke få legatet, hvis du eller din ægtefælle har en høj indkomst eller en formue på over 20.000 kr.

Hvornår skal jeg søge?

Vi skal have modtaget din ansøgning senest den 1. november. Ansøgninger der modtages senere, vil ikke kunne komme i betragtning.

Hvordan søger jeg?

Start med at udskrive ansøgningsskemaet herunder (du kan også hente et i Borgerservice, Jobcenteret, på bibliotekerne i Børkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle samt i biblioteksbussen).  

Når skemaet er udfyldt, skal det sendes til:
Vejle Kommune: Økonomi, Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen
Att. Hanne Winkelmann
Skolegade 1, 7100 Vejle 

 • Vejledning

 • Er jeg sikker på at få legatet, hvis jeg opfylder betingelserne for at søge?

  Nej, det er desværre ikke alle ansøgere, som kan få legatet, da legatfonden har begrænsede midler at dele ud af.

  Fondens bestyrelse gennemgår ansøgningerne efter fristens udløb, og vurderer hvem der skal tilgodeses.

  Her lægges der særlig vægt på, om du har hjemmeboende børn under 18 år, og om du eller din ægtefælle har modtaget et legat fra Vejle Kommune inden for de seneste 2 år. 

 • Hvorfor skal jeg underskrive ansøgningen?

  Når du underskriver ansøgningsskemaet, giver du Vejle Kommune lov til at indhente relevante oplysninger om dig fra SKAT og internt i Vejle Kommune (f.eks. socialforvaltningen og folkeregisteret).

  Det er nødvendigt for at kunne kontrollere de oplysninger ansøgerne har oplyst.

 • Skal jeg oplyse, hvor jeg har hørt om Vejle Kommunes Legatfond?

  Det er ikke nødvendigt at oplyse, hvor du har hørt om legatfonden.

 • Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

  Det er kun ansøgere, som får tildelt legatet, der vil modtage et svar.  De hører fra os i slutningen af november.

 • Hvordan får jeg pengene udbetalt?

  Hvis du får tildelt legatet, indsættes de 500 kr. som udgangspunkt på din Nem konto omkring den 1. december.

  Hvis du foretrækker en anden form for udbetaling, skal du oplyse kommunen om dette.

  Du er selv forpligtet til at indberette legatet som indtægt til f.eks. SKAT. 

 • Hvad er ”påtegning fra sagsbehandler”?

  Det er ikke nødvendigt med en påtegning fra en sagsbehandler for at søge legatet.

  Men hvis du har en sagsbehandler hos Vejle Kommune, kan han/hun bekræfte at oplysningerne er rigtige, ved at underskrive og stemple ansøgningen.

Sidst opdateret: 02. oktober 2017