Bud­get­stra­te­gi 2020

Budgetstrategi 2020 har hovedoverskriften „Investering i fremtiden“.

Budgetstrategien sætter dermed fokus på fremtidsorienterede tiltag og løsninger, der skal ruste Vejle Kommune til fremtiden

De politisk prioriterede indsatsområder i Byrådets vision Vejle… med Vilje er fortsat styrende for udviklingen af Vejle Kommune. Til at understøtte indsatsområderne og det fremtidsorienterede perspektiv indeholder dette års strategi flg. fokusområder:

  • fremtid og befolkningsudvikling
  • forebyggende investeringer
  • omprioritering og tilpasninger
  • resiliens – langsigtet og bæredygtig vækst.
Sidst opdateret: 17. december 2019