Information om Coronavirus

Folketinget har gennemført en række drastiske tiltag for at afbøde  smittespredningen af Coronavirus og senest en gradvis genåbning af samfundet. Læs her, hvad det betyder for dig som borger i Vejle Kommune. Tilmeld dig også gerne vores COVID-19 beredskab. Du kan også finde udvalgt information til virksomheder.
Klik her for at finde information om corona-situationen - Information about coronavirus/Covid19

Bud­get­stra­te­gi 2020

Budgetstrategi 2020 har hovedoverskriften „Investering i fremtiden“.

Budgetstrategien sætter dermed fokus på fremtidsorienterede tiltag og løsninger, der skal ruste Vejle Kommune til fremtiden

De politisk prioriterede indsatsområder i Byrådets vision Vejle… med Vilje er fortsat styrende for udviklingen af Vejle Kommune. Til at understøtte indsatsområderne og det fremtidsorienterede perspektiv indeholder dette års strategi flg. fokusområder:

  • fremtid og befolkningsudvikling
  • forebyggende investeringer
  • omprioritering og tilpasninger
  • resiliens – langsigtet og bæredygtig vækst.
Sidst opdateret: 17. december 2019