Hess Le­gat­et

Der er ikke længere åbent for ansøgninger til Jernstøber C.M. Hess’ og hustru Emma, født Brincker’s arbejderlegat i 2019.

Kan jeg søge legatet?

Følgende skal være opfyldt, for at du kan komme i betragtning til legatet:

 • Du eller din afdøde ægtefælle har arbejdet ved C.M. Hess’ fabrikker og/eller J.S. Hess & Søn i Vejle
 • Du eller din afdøde ægtefælle var ansat i mindst 10 år
 • Du eller din afdøde ægtefælle var ansat som arbejder eller funktionær
 • Du eller din afdøde ægtefælle fratrådte stillingen på god fod med virksomheden (dvs. ikke pga. konflikter, forsømmelighed, kriminelle handlinger eller lignende)
 • Du er ”værdigt trængende” (uddybet herunder).

Er jeg ”værdigt trængende”?

”Værdigt trængende” betyder, at du eller din ægtefælle ikke har en høj indkomst eller en større formue. Det er legatets bestyrelse, som vurderer, om en ansøger er værdigt trængende.

Hvornår skal jeg søge?

Vi skal have modtaget din ansøgning senest den 15. marts 2019. Ansøgninger der modtages senere, vil ikke komme i betragtning.

Hvordan søger jeg?

Du kan udskrive ansøgningsskemaet her eller få det udleveret i Borgerservice.
Du er også velkommen til at kontakte Vejle Kommune på tlf. 23 43 47 77 og få et skema tilsendt.

Almindelig post:    
Når skemaet er udfyldt, skal det sendes til:
Vejle Kommune, Økonomi, Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen
Att. Hanne Winkelmann
Skolegade 1, 7100 Vejle

Elektronisk post:
Hvis du ønsker at sende det udfyldte ansøgningsskema elektronisk, skal du indscanne det, og sende det til os fra www.borger.dk. Vælg postkassen ”Øvrige spørgsmål til Vejle Kommune”, og skriv at det drejer sig om Hess Legatet, att.: Hanne Winkelmann, Økonomi, Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen.

 • Ofte stillede spørgsmål

 • Er jeg sikker på at få legatet, hvis jeg opfylder betingelserne?

  Nej, du kan ikke være sikker på at få legatet.

  Det afhænger af, hvor mange kvalificerede ansøgere der er, eftersom legatet har begrænsede midler at dele ud af.

  Legatets bestyrelse gennemgår ansøgningerne efter fristens udløb, og vurderer hvem der skal tilgodeses.

 • Skal jeg oplyse, hvor jeg har hørt om legatet?

  Det er ikke nødvendigt at oplyse, hvor du har hørt om legatet.

 • Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

  Det er kun ansøgere, som får tildelt legatet, der vil modtage et svar, men vi sender en kvittering til dig for modtagelse af din ansøgning.

  Vi sender kvitteringen til din e-boks.

 • Hvordan får jeg pengene udbetalt?

  Hvis du får tildelt legatet, indsættes pengene på din Nem konto.

  Hvis du foretrækker en anden form for udbetaling, skal du oplyse kommunen om dette.

  Du er selv forpligtet til at indberette legatet som indtægt til f.eks. SKAT. 

 • Hvorfor skal jeg underskrive ansøgningen?

  Når du underskriver ansøgningsskemaet, giver du samtykke til, at Vejle Kommune må behandle dine oplysninger til brug for vurdering af, om du er berettiget til at modtage legatet.

  Der kan blive tale om, at Vejle Kommune indhenter oplysninger om dine personlige og økonomiske forhold ved SKAT, internt i kommunen og i CPR-registeret.

  Det er nødvendigt for at kunne kontrollere de modtagne oplysninger. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

  Nederst i ansøgningsskemaet kan du læse mere om kommunens behandling af dine personoplysninger og om, hvordan du tilbagekalder dit samtykke.

 • Hvorfor skal min ægtefælle underskrive ansøgningen?

  Hvis du er gift, vil din ægtefælles forhold indgå i vurderingen af, om du er ”værdigt trængende”.

  Derfor skal han/hun give samtykke til, at Vejle Kommune må behandle hans/hendes oplysninger til brug for vurdering af, om du er berettiget til at modtage legatet.

  Der kan blive tale om, at Vejle Kommune indhenter oplysninger om din ægtefælles personlige og økonomiske forhold ved SKAT, internt i kommunen og i CPR-registeret.

  Det er nødvendigt for at kunne kontrollere de modtagne oplysninger. Din ægtefælle kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

  Nederst i ansøgningsskemaet kan din ægtefælle læse mere om kommunens behandling af hans/hendes personoplysninger og om, hvordan samtykket kan tilbagekaldes.

 • Hvad er Hess Legatet?

  I næsten 100 år satte C.M Hess fabrikker sit tydelige præg på Vejle centrum. Virksomheden var især kendt for at lave flot dekorerede kakkelovne i støbejern, men producerede også bl.a. komfurer, badekar og døre i tusindvis, indtil man drejede nøglen om i 1975. 

  Selvom det efterhånden er længe siden, uddeles der stadig legater til ”værdigt trængende” tidligere medarbejdere ved C.M Hess fabrikker (eller deres ægtefæller). Som noget nyt, skal man fra 2019 selv søge om at modtage et legat.

Sidst opdateret: 04. september 2019