Linnemanns Jomfrukloster i Vejle uddeler hvert år i november måned huslejelegater til enlige, værdigt trængende kvinder, der er fyldt 40 år.

Slægtninge af stifterne, hr. Andreas Deichmann Linnemann og hustru Ane Marie Linnemann, født Smidt, har fortrinsret. Hvis der ikke er slægtninge blandt ansøgerne, har ansøgere, der er født i Vejle, fortrinsret. 

Ansøger skal bo i Vejle Kommune for at opfylde betingelsen for at modtage legatet. 
Ansøgningsskema og vejledning kan ses længere nede på siden. 
Ansøgerne skal udfylde ansøgningsskemaet og vedlægge fornøden dokumentation, herunder årsopgørelse for 2021. 

Fonden kan ikke udtale sig/rådgive om, hvilke konsekvenser en uddeling måtte have for en legatmodtager, der også modtager offentlige ydelser (eksempelvis kontanthjælp, pension, førtidspension, arbejdsløshedsdagpenge, enkeltydelser, pensionstillæg m.v.). 
Fonden kan heller ikke udtale sig eller rådgive om, hvordan beskatningen for den enkelte legatmodtager måtte være.

Ansøgningsfrist 18. november 2022

Sidst opdateret: