Antallet af smittede med corona stiger - læs bl.a. om test og nye restriktioner


Læs mere her - Information about coronavirus/Covid19

Linnemanns Jomfrukloster i Vejle

Linnemanns Jomfrukloster i Vejle uddeler i november måned 2020 huslejelegater til enlige, værdigt trængende kvinder, der er fyldt 40 år.

Slægtninge af stifterne, hr. Andreas Deichmann Linnemann og hustru Ane Marie Linnemann, født Smidt, har fortrinsret. Hvis der ikke er slægtninge blandt ansøgerne, har ansøgere, der er født i Vejle, fortrinsret. 

Det er en betingelse for at modtage legatet, at ansøgeren bor i Vejle by. Vejle Kommune skal modtage ansøgningen senest den 30. oktober 2020

Ansøgningsskema og vejledning kan ses længere nede på siden. 
Ansøgerne skal udfylde ansøgningsskemaet og vedlægge fornøden dokumentation. 

Fonden kan ikke udtale sig/rådgive om, hvilke konsekvenser en uddeling måtte have for en legatmodtager, der også modtager offentlige ydelser (eksempelvis kontanthjælp, pension, førtidspension, arbejdsløshedsdagpenge, enkeltydelser, pensionstillæg m.v.). 
Fonden kan heller ikke udtale sig eller rådgive om, hvordan beskatningen for den enkelte legatmodtager måtte være.

Sidst opdateret: 28. september 2020