I december 2022 vedtog Vejle Byråd den nye vision Vejle med Vilje, der sætter retning for kommunen og måden, vi kommunikerer på.

Afsæt i Vejle med Vilje


I de kommende år skal vi udvikle vores kommunikationsindsatser sammen med borgere, uddannelser, erhvervsliv, kommune og lokalsamfund med afsæt i visionens tre pejlemærker: 

  • FORMAT
  • RESILIENS
  • ØJENHØJDE
Forside af tryksagen

Derfor kommunikerer vi

Kommunikation er afgørende for, at vi lykkes med visionen, fordi det kan forbinde kommune og civilsamfund i stærke fællesskaber. Intern og ekstern kommunikation bidrager til at afstemme forventninger, skabe tryghed og tillid, innovation, forståelse og handlekraft.

Vi kommunikerer for at fremme det gode liv for alle i Vejle Kommune. Vi gør os fortjent til borgernes tillid ved altid at være troværdige, åbne og ærlige. Vi inviterer til dialog og skaber refleksion, vi informerer og guider venligt. Også om svære emner.

Vores kommunikation afspejler tidens muligheder, udfordringer og tendenser: Øget interesse fra omverdenen, rekruttering, bæredygtighed, sundhed, samfundskriser, demografi, digitalisering og inklusion er nogle af dem. I et mediebillede præget af høj hastighed, og med mange nye medier og kanaler og skiftende medievaner i alle livsfaser.

 

Format

Vi viser, hvad Vejle har at byde på, så vi kommer på landkortet og former fremtiden.

Vi fortæller omverdenen, hvem Vejle er, og hvad vi kan tilbyde: Som rammer for „det gode liv“, attraktive arbejdspladser og professionel samarbejdspartner. Som rummelig vækstkommune med format er vi en modig og kreativ stemme i debatten, og vi tør sætte dagsordenen.

Vi fortæller både om succeserne og om de udfordringer, vi møder på vejen.

 

Resiliens

Vi gør det let at være aktiv borger, så alle får mulighed for at mestre egen tilværelse og kan finde vej til meningsfulde fællesskaber.

Forståelig og tilgængelig information på relevante kanaler gør os mere robuste, når vi skal prøve nye ideer af eller træffe beslutninger i hverdagen, i arbejdslivet og fritidslivet.

Vi stiller viden til rådighed for borgeren, der f.eks. skal finde den rette fritidsaktivitet, forstå regler og lovgivning, handle bæredygtigt eller agere i kriser.

 

Øjenhøjde

Vi styrker demokratiet og det aktive medborgerskab.

Der skal være plads til, at borgere og samarbejdspartnere kan tage del i en åben dialog om Vejles udvikling. Det gør vi ved at være transparente og tilgængelige, imødekommende, ærlige og i øjenhøjde med modtageren.

Vi stiller fakta til rådighed og gør det attraktivt at deltage. Vi er lydhøre og står på mål for det, vi siger og gør.

 

 

Sådan arbejder vi med kommunikation

Vi har kommunikation i fokus

Kommunikation er en del af kernopgaven og alle beslutningsprocesser fra start til slut. Derfor er det også et fælles ansvar.
Vi samarbejder om at blive bedre til at kommunikere som organisation og deler vores viden, udfordringer og indsigter med hinanden. Vi fokuserer vores kommunikation, så vi når de rigtige mennesker med relevante budskaber på de rette kanaler og med blik for det visuelle udtryk.

De fem principper

Vi har i Vejle Kommune fem overordnede principper for vores kommunikation. Vi bruger principperne, når vi formidler alt fra interne og eksterne nyheder, kampagner, information om kerneydelser til budskaber målrettet den enkelte borger eller virksomhed.

  1. Vi er målrettede og fokuserede i vores kommunikation.
  2. Vi møder borgere, virksomheder og kolleger i øjenhøjde med relevant indhold, hvor det giver mening for dem.
  3. Vi er modige og kreative i vores valg af kommunikative greb, nye platforme, medier og kanaler for at nå derud, hvor vores målgrupper er.
  4. Vi har fokus på fakta og resultater, og vi genererer viden om, hvad der virker, og om vi når vores mål.
  5. Vi er åbne og inddragende – vi samarbejder og indgår partnerskaber og møder borgerne der, hvor de er.
Sidst opdateret: