Min­ spilde­vands­plan

Her kan du se præcis, hvad der gælder for din ejendom i forhold til spildevand og kloakering

Svar på ofte stillede spørgsmål

 • Hvor kan jeg få økonomisk hjælp og rådgivning?

  Har du fået et påbud om at skille dit regnvand fra dit spildevand, men ikke råd til at gøre det?

  Du kan få hjælp og rådgivning hos Vejle Kommunes Borgerservice på telefon 76 81 00 00 eller på mail post@vejle.dk

 • Kan jeg trække udgifterne til kloakmester fra i skat (Håndværkerfradrag)?

  Se hvad du kan trække fra i skat (Håndværkerfradrag) på www.skat.dk eller på www.danskbyggeri.dk

 • Hvad er en spildevandsplan?

  En spildevandsplan er vores værktøj til at styre forskellige principper for kloakering og rensekrav i det åbne land. I spildevandsplanen kan du se, hvordan et område er kloakeret. Du kan også se, om der skal ske ændringer, og hvornår det skal ske.

  Spildevandsplanen er vores lovgrundlag for nye og ændring af eksisterende kloakoplande.

 • Hvad er et kloakopland?

  Et kloakopland er et afgrænset område, som er kloakeret på den samme måde. Der er mange måder, som et område kan være kloakeret på. Et kloakopland vil typisk være:

  • Fælleskloakeret: regnvand og spildevand ledes til samme kloakledning.
  • Separatkloakeret: regnvand ledes til én kloakledning, mens husspildevand ledes til en anden kloakledning
  • Spildevandskloakeret: kun husspildevand ledes til kloakken. Regnvand skal håndteres af lodsejer.

   

  Du kan se, hvordan din ejendom er kloakeret, ved at indtaste din adresse øverst på denne side. Nederst i søgeresultatet kan du trykke på linket ”Åbn stort kort” og se hele kloakoplandet.

 • Hvorfor har jeg fået et påbud om at rense mit spildevand bedre?

  Hvis din ejendom er med i spildevandsplanen for det åbne land, så stiller vi krav om, at du skal rense dit spildevand bedre.

  Det betyder, at du skal lave et spildevandsanlæg, som opfylder nogle bestemte rensekrav på din ejendom.

  I påbuddet har vi givet dig en frist for, hvornår du skal have anlægget færdigt. Samtidig har du fået et tilbud om et medlemskab af Vejle Spildevand A/S.

  Kontakt os, hvis du ikke ved, om din ejendom er med i spildevandsplanen for det åbne land.

 • Hvad er et rensekrav (OP/SO/SOP)?

  Bogstaverne OP/SO/SOP dækker over forskellige renseklasser af husspildevand på landet.

  • OP er rensning for organisk stof og fosfor
  • SO er rensning for organisk stof og kvælstof
  • SOP er rensning for organisk stof, kvælstof og fosfor.
Sidst opdateret: 04. marts 2019