Information om Coronavirus

Folketinget har gennemført en række drastiske tiltag for at afbøde og formindske smittespredningen af Coronavirus. Læs her, hvad det betyder for dig som borger i Vejle Kommune. Tilmeld dig også gerne vores COVID-19 beredskab. Du kan også finde udvalgt information til virksomheder.
Klik her for at finde information om corona-situationen - Information about coronavirus/Covid19

Natura 2000-handle­planer 2016-2021

Læs Natura 2000-handleplaner og bliv klogere på, hvordan vi skal pleje naturen og lave ny natur inden for de enkelte Natura 2000-områder.

Hvad er et Natura 2000-område?

Et Natura 2000-område er et område, hvor der er bestemte arter eller typer af natur. Arterne eller naturtyperne er enten sjældne, truede eller karakteristiske for hele Europa.

Områderne er særligt beskyttede. Husk, at hvis du bor i et Natura 2000-områder, skal du anmelde aktiviteter, der normalt er lovlige. Du kan se, hvilke aktiviteter du skal anmelde på hjemmesiden.

Hvad er formålet med handleplanerne?

Handleplanerne beskriver, hvordan vi vil arbejde for at:

  • sikre langsigtet naturpleje, så vi bevarer arter og naturtyper
  • skabe sammenhæng mellem naturområderne
  • forbedre levesteder for padder og ynglefugle
  • bekæmpe invasive arter
  • beskytte område, så naturen ikke bliver ødelagt
Sidst opdateret: 19. september 2019