Politik for lokalområder og landdistrikter

Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati godkendte den 28. februar 2018 ”Politik for udvikling af lokalområder og landdistrikter 2018 - 2021”.

Du kan læse sagen (sag nr. 11) og høringssvarerne på https://dagsordener.vejle.dk/

Politikken er en revideret udgave af ULNs strategi 2015-2017.

 

Politikken handler om de principper udvalget arbejder efter og indeholder fem strategiske plejemærker.

Aktiviteter, der støttes af ULN:

  1. Skal have afsæt i lokalområdernes styrker og særlige egenskaber
  2. Skal udvikle nærdemokratiet og borgerinddragelsen i de konkrete områder, eller binde områder sammen via nye projekter og/eller samarbejdsformer
  3. Skal så vidt muligt styrke samarbejde på tværs af kommunens fagudvalg og forvaltninger
  4. Skal så vidt muligt udvikle landdistrikterne ved at fremme nye boformer herunder boliger til nye målgrupper, seniorer mv.
  5. Skal udvikle landdistrikterne ved at fremme erhverv og arbejdspladser uden for Vejle by

 

 

Sidst opdateret: 02. marts 2018