Antallet af smittede med corona stiger - læs bl.a. om nye restriktioner til og med 2. januar. Testcenter åbnet i Vejle


Læs mere her - Information about coronavirus/Covid19

Spildevands­plan

Alle kommuner har pligt til at lave en spildevandsplan, som lægger fast, hvordan spildevand, herunder regnvand, skal håndteres. Vi har lavet et forslag til Spildevandsplan 2020 – 2028, som erstatter tidligere planer.

Den nye spildevandsplan bliver behandlet af Byrådet d. 9 december 

Den har været i høring i perioden 17. august til 12. oktober og modtagne høringssvar bliver lige nu vurderet og besvaret i samarbejde med Vejle Spildevand. 

Planen sikrer, at vi gør noget ved den manglende kapacitet på renseanlæggene og i byens kloaksystem. Når vi adskiller regnvand og spildevand i de områder, hvor der i dag er fælleskloak, sørger vi for at belaste kloakken mindre.

For at nå i mål med det - og samtidig sikre vandmiljøet, badevandskvaliteten og byen mod fremtidige skybrud - kræver det, at vi gennemfører en række nye indsatser.

De nye indsatser, som spildevandsplanen lægger op til, er:

  • At centralisere renseanlæg
  • At adskille regnvand og spildevand i en del af kommunen
  • At begrænse udledning fra overløbsbygværker
  • At kloakere ved sommerhuse og ejendomme i det åbne land
Hør formanden for Teknisk Udvalg forklare hvad spildevandsplanen betyder

Tillæg til spildevandsplanen gældende til december 2020

Frem til spildevandsplanen for 2020-2028 træder i kraft er tillæggene stadig gældende

Sidst opdateret: 21. oktober 2020