Medlemmer af et ansættelsesudvalg og medarbejdere, der har med rekruttering at gøre, har tavshedspligt jf. Forvaltningsloven.

Hvad betyder det, at du som medlem af et ansættelsesudvalg har tavshedspligt?

Offentligt ansatte har tavshedspligt. Det betyder blandt andet, at du ikke må videregive fortrolige oplysninger, som du får adgang til i forbindelse med dit arbejde, til uvedkommende, jf. forvaltningslovens § 27 og straffelovens § 152.

Dette gør sig også gældende i en rekrutteringsproces. Og tavshedspligten gælder alle medlemmer af et ansættelsesudvalg, uanset om du er ansat eller frivillig, som f.eks. repræsentant for forældrebestyrelsen. Tavshedspligten gælder også for andre ansatte, der arbejder med rekruttering.

Det er kun medlemmerne af ansættelsesudvalget og de medarbejdere, der arbejder med den konkrete rekruttering, der må se ansøgningerne og navnene på ansøgerne. Du må som medlem af et ansættelsesudvalg ikke fortælle nogen uden for ansættelsesudvalget om, hvem der har søgt hvilke stillinger. Det betyder, at du ikke må drøfte konkrete ansøgninger eller ansøgere med nogen uden for ansættelsesudvalget, f.eks. en kollega.

En ansøger har ret til at få oplyst, hvordan vedkommendes egen ansøgning bliver vurderet, herunder information om antallet af ansøgere, og hvorvidt vedkommende er indstillet til en konkret stilling, men ikke hvordan andre ansøgere er stillet.

Når rekrutteringsprocessen er afsluttet, er det ansættelsesudvalgets ansvar at sørge for makulering af papirmateriale, der indeholder ansøgernes navn og lignende oplysninger.

Sidst opdateret: