Hold dig orienteret om Seniorudvalget og Økonomiudvalgets analyser, find pressemeddelelser mv.

Seniorudvalget og Økonomiudvalget gennemfører i foråret 2021 to analyser i Senior, som skal give konkrete anbefalinger til, hvordan vi i Vejle Kommune får en høj kvalitet på ældreområdet og en arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø.

Seniorudvalgets analyse

  • analyse af tilfredsheden blandt brugere og pårørende, og en undersøgelse af kompetencerne hos både ledere og medarbejdere.

Økonomiudvalgets analyse

  • analyse af strukturen og kulturen med fokus på, om vi har en sund kultur med trivsel, dialog og ytringsfrihed, og herunder en undersøgelse af medarbejdertilfredsheden.

Hvem bliver inddraget i analyserne - og hvordan?

Det bliver konsulentfirmaet BDO, der laver begge analyser. De gennemfører analysearbejdet fra medio februar til primo maj 2021.

De kigger bl.a. på resultatet af kommunens trivselsmåling fra januar 2021, hvilke ydelser Senior leverer til borgerne og fakta om økonomi, sygefravær, ansættelser og fratrædelser, klager og behandlingen af klager.

Konsulenterne vil også lave interviews og udsende spørgeskemaer, blandt andet til Seniorområdets borgere og pårørende og lave interviews med dem. Derudover vil BDO sammenligne forholdene i Vejle med andre kommuner. 

Sidst opdateret: