Vækst­barometer

Vækstbarometeret er et forsøg på at give et billede af den aktuelle vækst og udvikling indenfor de sidste par år i Vejle sammenlignet med nabokommunerne og på landsplan, hvor det er muligt. Barometeret består af en række udvalgte indikatorer indenfor befolkning, erhverv og arbejdsmarked.

Vækstbarometer november 2018 

Higlight 1 - vækstbarometer november 2018 Vejle har den laveste ledighed på kun 3,3 %
Higlight 2 - vækstbarometer november 2018 Antallet af nye indregistrerede virksomheder er steget med 11 %
Highlight 3 - vækstbarometer november 2018 Vejle har den højeste gennemsnitlige indkomst pr. indbygger
Higlight 4 - vækstbarometer november 2018 Vejle har næstflest arbejdspladser efter Aarhus
Higlight 5 - vækstbarometer november 2018 Bygge og anlæg og privat handel og service oplever en markant stigning i antallet af arbejdspladser

Et sundt erhvervsklima med stigende beskæftigelse

Vejle Kommune er populær at drive virksomhed i, hvilket også er afspejlet i, at antallet af nye registrerede virksomheder steg med 11 % fra 1. januar 2017 – 30. september 2018. Det hænger også godt sammen med, at Vejle er den kommune, der har næstflest arbejdspladser blandt sammenligningskommunerne, kun overgået af Aarhus.

Læs vækstbarometer her

  • Marina Vestergaard Christensen

    Erhvervspolitisk konsulent

    Send e-mail
    mobil 29 74 65 33
Sidst opdateret: 09. november 2018