Vækst­barometer

Vækstbarometeret er et forsøg på at give et billede af den aktuelle vækst og udvikling indenfor de sidste par år i Vejle sammenlignet med nabokommunerne og på landsplan, hvor det er muligt. Barometeret består af en række udvalgte indikatorer indenfor befolkning, erhverv og arbejdsmarked.

Vækstbarometer december 2017 

Higlight 1 - vækstbarometer december 2017 Få ledige boliger i Vejle Kommune.
Higlight 2 - vækstbarometer december 2017 Mange borgere med en lang videregående uddannelse.
Highlight 3 - vækstbarometer december 2017 Stor interesse for at bo i Vejle og pendle til jobs i andre kommuner.
Higlight 4 - vækstbarometer september 2017 Vejle har den laveste ledighed.
Higlight 5 - vækstbarometer december 2017 Vejle har 67.000 flere kommercielle overnatninger.

Vækstbarometeret december 2017

Årets sidste vækstbarometer tegner et billede af en kommune, der på en stribe parametre klarer sig rigtig godt. Vejle er en kommune i vækst og fremgang.
Opsvinget i beskæftigelsen, en lav ledighed, et højt uddannelsesniveau, høje indkomster og den positive stigning i antallet af arbejdspladser betyder, at Vejle er dynamisk og modstandsdygtig i forhold til de kommende års store udfordringer.Læs Vækstbarometer her

  • Marina Vestergaard Christensen

    Erhvervspolitisk konsulent

    Send e-mail
    mobil 29 74 65 33
Sidst opdateret: 05. december 2017