Vækst­barometer

Vækstbarometeret er et forsøg på at give et billede af den aktuelle vækst og udvikling indenfor de sidste par år i Vejle sammenlignet med nabokommunerne og på landsplan, hvor det er muligt. Barometeret består af en række udvalgte indikatorer indenfor befolkning, erhverv og arbejdsmarked.

Vækstbarometer marts 2019

Higlight 1 - vækstbarometer marts 2019 Over 30.000 flere overnatninger i Vejle
Higlight 2 - vækstbarometer marts 2019 Stigende uddannelsesniveau
Highlight 3 - vækstbarometer marts 2019 Især Bygge & Anlæg og Handel & Service oplever vækst
Higlight 4 - vækstbarometer marts 2019 I 2021 forventes antallet af indbyggere i Vejle Kommune at være højere end i Esbjerg
Higlight 5 - vækstbarometer marts 2019 Antallet af arbejdspladser i Vejle er kun overgået af Aarhus

En kommune med vokseværk

Vejle Kommune er på mange områder i rivende udvikling. Det ses bl.a. på indbyggertallet, som ved udgangen af 2018 var på 114.830. I skrivende stund har vi sikkert passeret de 115.000, og denne udvikling forventes at fortsætte i fremtiden. Allerede i 2021 ser Vejle Kommune ud til at være større end Esbjerg, der i dag er Danmarks femte største kommune.

Vejle Kommune vækster også, når det gælder arbejdspladser, og her overgås vi kun af Århus blandt de kommuner, vi sammenligner os med. Derudover vækster turismen i Vejle Kommune, der i 4. kvartal 2018 havde over 30.000 flere kommercielle overnatninger end i samme periode i 2015.

Turisme er også et vigtigt indsatsområde i den nye erhvervspolitik, som Vejle Kommune i samarbejde med erhvervslivet er i gang med at formulere.

Se det nye vækstbarometer for marts 
Læs mere om Vejle Kommunes nye erhvervspolitik 

Vækstbarometer 2019

  • Marina Vestergaard Christensen

    Erhvervspolitisk konsulent

    Send e-mail
    mobil 29 74 65 33
Sidst opdateret: 26. marts 2019