'Vejle i tal - Fokus på Unge' giver et billede af blandt andet uddannelsesniveauet, de unges bosætnings- og flyttemønstre og de unges holdninger til fritids- og idrætsliv i Vejle Kommune.

1

'Vejle i tal - Unge i fokus' retter linsen mod de unge borgere i Vejle Kommune. Vi ønsker at vise, hvem de unge er, på en lang række parametre. Vi kigger på, hvordan de har det, hvilke holdninger de har, hvad der optager dem og meget andet.

'Vejle i tal - Unge i fokus' skal være med til at give indsigt i Vejle Kommune som et sted at være und og tage en uddannelse. På den måde kan den være et vidensgrundlag og fundament for byrådets og udvalgenes arbejde og beslutninger i relation til unge.

Highlights:

  • 45 % af elever og studerende er i høj grad bekymret for fremtiden som følge af klimaforandringer
  • 2 ud af 3 unge elever og studerende er helt eller delvist enige i, at de selv skal ændre deres måde at leve på, hvis klimaet skal forbedres
  • 49 % af de 18-24 årige dyrker motion eller idræt i dag. Aktivitetsniveauet er større for de ældre aldersgrupper
  • De unge har en bred talentforståelse og et mangfoldigt interessefelt
  • 22 % af de 20-29 årige i Vejle Kommune havde i 2020 en erhvervsuddannelse
  • I 2019 var hver 9. borger i alderen 16-24 år i Vejle Kommune hverken i job eller under uddannelse
  • 41 % af de unge kvinder føler sig ofte stressede eller nervøse
  • 4 ud af 5 elever og studerende i Vejle Kommune vurderer egen trivsel på deres uddannelse som værende god eller meget god
  • 37 % af Danmarks unge (18-34 år) vurderer Vejle Kommune som et godt eller meget godt sted at bo og leve
  • 19 %. Så meget er antallet af unge i Vejle Kommune i alderen 16-30 år steget med de seneste 10 år

Få et eksemplar af Vejle i tal - Unge i fokus:

Du kan finde 'Vejle i tal - Unge i fokus' som pdf-fil via linket længere nede på siden. Filen nedenfor er ikke handicaptilgængelig (det er en print-file). For at få hjælp til dokumentet eller hvis du ønsker at rekvirere et eksemplar af 'Vejle i tal - unge i fokus' kan du kontakte erhvervspolitisk konsulent Marina Vestergaard Christensen på mail mavch@vejle.dk eller telefon 29 74 65 33.

Sidst opdateret: