Der er en tradition i mange kommuner for internationale kontakter og for flere kommuner også internationalt arbejde bundet op på projekter og konkrete samarbejder.

Der kan være flere formål med at etablere internationale kontakter og samarbejde på tværs af grænser. Det kan spænde fra venskabsbysamarbejde med gensidige besøg for at udvikle den mellemfolkelige forståelse over anvendelse af internationale kontaktnetværk til f.eks. erhvervs- og eksportfremme til forpligtende partnerskabsaftaler som del af f.eks. deltagelse i EU-programmer. Derudover er der muligheder for enkeltstående studierejser, der alene er bundet op på emner.

Vigtigheden af internationale kontakter og derigennem mellemfolkelig forståelse og et bredere perspektiv på eget samfund og egne handlinger er noget der har lange traditioner – især i Norden - og noget som har udviklet sig over tid. Venskabsby-samarbejdet har traditionelt været omdrejningspunkt for det internationale arbejde i kommunerne. I dag er det internationale arbejde bredere og der er mange muligheder og erfaringer med mere tema- og projektbaserede samarbejder; med deltagelse i internationale projekter, etablering af internationale kontorer, der f.eks. skal understøtte erhvervsfremme og løbende samarbejder, f.eks. om udvekslingsophold for medarbejdere. Dermed er det internationale element bredt ud i kommunen og integreret som en del af opgaveløsningen. Det er noget, der kan give konkret udbytte nu og her, f.eks. i form af systemeksport, medarbejderudvikling og udviklingsløft.

Det er lettere i dag at arbejde og tænke internationalt og globaliseringens betydning og muligheder er på dagsordenen. Samtidig har kommunerne i dag mange opgaver indenfor et bredt felt. Det betyder bl.a., at EU får større betydning for kommunerne gennem sin indflydelse på de forskellige opgaveområder og omvendt, at kommunerne arbejder aktivt med muligheder i EU.

Venskabsbysamarbejde er ikke blot en vigtig tradition. Det er også vejen frem, hvis kommunerne skal skabe kontakt mellem borgere, medarbejdere, foreninger og virksomheder. Netop venskabsby-samarbejder skaber et fælles grundlag og et gensidigt kendskab der muliggør diskussioner om mange emner og afsæt for at brede det internationale arbejde ud til andre end politikere og administration. Venskabsby-samarbejder baserer sig ofte på langvarige og traditionsrige samarbejder, der har udviklet sig over årene og er ikke noget, der kan etableres fra den ene dag til den anden. Omvendt har det betydning løbende at vurdere og udvikle samarbejderne for til stadighed at sikre en fælles forståelse af værdi og udbytte.
Sidst opdateret: