Indberetninger 2022

Whistleblowerordningen trådte i kraft den 17. december 2021. De nedenfor offentliggjorde aktiviteter i whistleblowerordningen i 2022 vedrører derfor også perioden fra den 17. december 2021 til den 31. december 2021

Indberetninger Antal
Der er modtaget for året 10
Der er afvist 9
Der er afsluttet 10
Der er foretaget undersøgelse 1
Der er givet anledning til politianmeldelse 0
Om overtrædelse af strafferetten 0
Om overtrædelse af sær- eller anden lovgivning 0
Om chikane 0
Om øvrige alvorlige forhold 0

Temaer for indberetninger

Når whistlebloweren har foretaget indberetningen, har vedkommende angivet det tema, indberetningen vedrører. Det skal i den forbindelse bemærkes, at whistleblowerenheden ikke har indflydelse på, hvilket tema whistlebloweren angiver for sin indberetning, og at temaet alene er et udtryk for whistleblowerens vurdering.

Nedenfor kan du læse om de overordnede temaer for indberetninger der er fulgt op på i perioden:

  • Grove og gentagne overtrædelser af forvaltnings- og offentlighedsloven 
Sidst opdateret: