Indberetninger i whistleblowerordningen 2023

De nedenfor offentliggjorte aktiviteter i 2023 vedrører perioden fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023

Indberetninger Antal
Indberetninger fra forrige periode(r), som fortsat behandles 0
Modtagne indberetninger i perioden 18
Afviste indberetninger i perioden 12
Realitetsbehandlede indberetninger i perioden  6
Afsluttede indberetninger i perioden  16
Uafsluttede (åbne) indberetninger, der fortsat behandles  2
Indberetninger, der har ført til politianmeldelse 0

Temaer for indbetninger

Når whistlebloweren har foretaget indberetningen, har vedkommende angivet det tema, indberetningen vedrører. Det skal i den forbindelse bemærkes, at whistleblowerenheden ikke har indflydelse på, hvilket tema whistlebloweren angiver for sin indberetning, og at temaet alene er et udtryk for whistleblowerens vurdering. 

Nedenfor kan du læse om de overordnede temaer der er fulgt op på i perioden:

  • Andet
  • Magtanvendelser
  • Misbrug af økonomiske midler
  • Tilsidesættelse af en lovbestem handlepligt
Sidst opdateret: